Oznam o konaní výročnej členskej schôdzi

Autor: <>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 30. 12. 2005

Obecný športový klub Bežovce Vám oznamuje, že 30.decembra 2005 o 16:00 sa uskutočnila v kultúrnom dome v Bežovciach výročná členská schôdza.

Program:
  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti OŠK Bežovce za rok 2005
  3. Správa o činnosti dorastencov
  4. Správa o hospodárení
  5. Doplnenie výboru
  6. Diskusia
  7. Záver

Podrobnosti sa dočítate v sekcii Futbalový klub / Výročná členská schôdza 2005