Gratulácia

Autor: <>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 13. 07. 2006

Výbor a hráči OŠK Bežovce prajú tajomníkovi Antonovi Balážovi k okrúhlemu výročiu 60 rokov veľa zdravia, šťastia a ešte veľa spoločne prežitých úspešných zápasov

Ku gratulácii sa pripája aj administrátor web stránky

9.7.2006 pred zahájením turnaja o putovný pohár dorastencov výbor a hráči pánoví Antonovi Balážovi odovzdali dar