POZVÁNKA

Autor: <>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 11. 12. 2006

Obecný športový klub Bežovce Vás pozýva na Výročnú schôdzu OŠK, ktorá sa uskutoční dňa
29.12.2006 o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Bežovciach.


Program schôdze:

1.   Otvorenie
2.   Činnosť klubu za rok 2006
3.   Hospodárenie klubu za rok 2006
4.   Voľba predsedu OŠK Bežovce
5.   Voľba výboru OŠK Bežovce
6.   Voľba revíznej komisie
7.   Diskusia
8.   Záver - pohostenie