Liturgický program gréckokatolíckej cirkvi

Autor: Michal STUĽAK <(at)>, Téma: Gréckokatolícka cirkev, Vydané dňa: 23. 05. 2010

25. august- 31. august 2014


                  Bežovce                  Záhor

Pondelok

  

17:00 +Anna, Michal, Jozef, Stanislav

/of. Lešová/ 

 

 

16:00 *C.B.S.

 

Utorok

 

7:30 +Juraj, Zuzana

/of. Palčíková/

17:30 dom modlitby 

 

 

 

 Streda

 

 

 

 

                                                       

Štvrtok

 

7:30 +Milan

/of. manželka/ 

 
8:30 *Ľudmila
/of. Baľaková/

  Piatok

 Sťatie hlavy Jána Krstiteľa

myrovanie


17:00 +Mária

/of. švagriná/

 
16:00 *Miroslav Leco
/of. Dohaňošová/

Sobota

 

 

 

Nedeľa

 

 10:30 za farské spoločenstvo


9:00 *Juliana

 

                    o. Michal Stuľak: mob.: 0911 912 259, fara: 6590036