Výročná členská schôdza zväzu invalidov

Autor: Miroslav MIŠLAN <(at)>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 15. 05. 2013


Zväzu invalidov Výročná členská schôdza Základnej organizácie zväzu invalidov v Bežovciach konaná dňa 28.4.2013 v kultúrnom dome .