Mesiac úcty k starším

Autor: Miroslav MIŠLAN <spravca(at)bezovce.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 05. 05. 2014


Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Človek sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti.


Vieme, že vďačnosť a úctu vyjadrovať iba slovami je málo, preto sa usilujeme dokazovať to aj skutkami. Na našu slávnosť pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dňa 28. októbra 2013 prijali pozvanie starostu obce do kultúrneho domu naši občania nad sedemdesiat rokov. V slávnostnom príhovore starosta obce Mgr. Tomáš Tkáč poďakoval všetkým prítomným za ich prácu vykonanú v prospech našej obce a zaželal veľa zdravia a životného elánu, aby v pokoji si užívali život v kruhu svojich najbližších. Pozdraviť a poďakovať sa im prišli aj deti z materskej a základnej školy svojím kultúrnym programom. Pásmom ľudových piesní vystúpil ľudový súbor „Bežovčan“. K programu svojou troškou prispel aj Milan Pallaipal evergreenmi. Ako spomienku na slávnostné popoludnie prijali prítomní malý darček a podávalo sa občerstvenie.