„Vinčujeme vám...“

Autor: Miroslav MIŠLAN <spravca(at)bezovce.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 05. 05. 2014


Vianoce - majú svoje čaro, majú v sebe vnútorný dar, niečo nesmierne jedinečné a neopakovateľné. Našim prianím bolo, aby všetci, čo prijali naše pozvanie na podujatie 26. decembra 2013, strávili s nami príjemné sviatočné chvíle.


Na úvod vystúpil starosta obce Mgr. Tomáš Tkáč so slávnostným príhovorom, v ktorom poďakoval spoluobčanom za dôveru a podporu našej obce, celoročnú prácu a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Poprial do nového roka 2014 pevné zdravie, mnoho pracovných a osobných úspechov. V kultúrnom programe vystúpili deti zo školského klubu pri ZŠ Bežovce, súbor Bežovčan a hudobná skupina Hurikán. Prvotný impulz na zorganizovanie vianočného podujatia vyšiel od členiek súboru Bežovčan. Pripravili pásmo vianočných zvykov pod názvom „Vinčujeme vám...“. Lebo to, čo zanechali naše staré mamy a dedovia nám, aby sme my zanechali našim deťom, vnúčatám, nech si nepamätajú Vianoce len ako veľký nákup v hypermarketoch , veľa jedla a drahých darčekov, ale aby mali na pamäti aj duchovný rozmer vianočných sviatkov.