Územný plán obce Bežovce

Autor: Miroslav MIŠLAN <spravca(at)bezovce.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 10. 07. 2014


TEXT

A_návrh_Textová časť_Bežovce
B_návrh_Záväzná časť_Bežovce
C_návrh_Vyhodnotenie záberu PP a LP_Bežovce

GRAFIKA


01_Širšie vzťahy
02_Záujmové územie
03_Funkčné využitie _Bežovce
04_Doprava
05_Vodné hospodárstvo
06_Energetika a spoje
07_Záber poľnohospodárskej pôdy
08_Ochrana prírody