Dožinkové slávnosti 2014

Autor: Miroslav MIŠLAN <(at)>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 07. 09. 2014     Stalo sa už krásnou tradíciou v našej obci, že si uctíme úrodu na koniec žatvy tak ako naši predkovia. Tohtoročné dožinkové slávnosti sa konali v sobotu 6. septembra 2014.


     Na prehliadke sa prezentovali folklórne skupiny Bežovčan, Mihaľovski nevesti i beťare, Porubjan a Vysočan.


     Program pripravili a zorganizovala Matica slovenská, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce a Obecný úrad.


     Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh dožinkových slávností. Veríme, že sa všetci prítomní cítili dobre a ostali im na túto slávnostnú chvíľu pekné spomienky. Dúfame, že táto krásna tradícia nezanikne.