Dožinkové slávnosti

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 10. 10. 2015

Stalo sa už krásnou tradíciou v našej obci, že si uctíme úrodu na koniec žatvy, tak ako naši predkovia. Tohtoročné dožinkové slávnosti sa niesli v duchu gazdovského trojdňa. Slovenský zväz chovateľov ZO Bežovce usporiadal 3. ročník miestnej výstavy chovateľov drobných zvierat , ktorá bola otvorená 4.septembra 2015.

teľov drobných zvierat , ktorá bola otvorená 4.septembra 2015. Vo výstavných priestoroch sme sa mohli pokochať čistokrvnými zvieratami rôznych plemien a farebných razov, ktoré sú výsledkom práce našich chovateľov. Bola tu možnosť zveľadiť svoj chov o zvieratá, ktoré boli predajné a ocenené – bodovo aj cenami. V sobotu 5.septembra 2015 Slovenský zväz záhradkárov ZO SZZ Bežovce a Poľovnícke združenie Bežovce usporiadali v kultúrnom dome 9. ročník výstavy ovocia a zeleniny, poľovníckych trofejí pod názvom „Plody zeme“. Zároveň bola vyhodnotená aj súťaž „Rozkvitnuté ulice“. Súťažilo sa v dvoch kategóriach : o najkrajšie okno – balkón - terasu, o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší dvor. Dožinkové slávnosti vyvrcholili v nedeľu 6. septembra 2015 „Slávnosťou nového chleba“ - odovzdaním dožinkového venca a požehnaním nového chleba. Na prehliadke sa prezentovali folklórne skupiny Bežovčan, Porubjan a Hatalovčan. V galaprograme vystúpili ľudová hudba Milana Rendoša z Košíc, Mária Macošková a Jožko Jožka. Záver programu patril skupine Hurikán. Sprievodnými akciami bola súťaž v lepení pirohov „Bežovski pirohi 2015“. Súťažilo 6 družstiev, spolu bolo nalepených 1545 pirohov, najviac nalepených pirohov v jednom súťažnom družstve bolo 304 a dve družstvá nalepili po 302 pirohov, takže rozdiel medzi súťažnými družstvami bol veľmi tesný. Ďalšou sprievodnou akciou bola výstava poľnohospodárskej techniky JOHN DEERE. Program pripravili a zorganizovali OZ Zahrajhorka, Matica slovenská, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce a Obecný úrad. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu VÚC Košice JUDr. Zdenka Trebuľu. Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh dožinkových slávností. Veríme, že sa všetci prítomní cítili dobre a odchádzali s príjemným kultúrnym zážitkom. Dúfame, že táto krásna tradícia nezanikne.
800-Bežovce