SILVESTER 2015

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 11. 03. 2016

OZ Zahrajhorka a Obecný úrad Bežovce zorganizovali na záver roka 2015 v kultúrnom dome silvestrovské posedenie. Do tanca hrala hudobná skupina z Hrane a vyvrcholením večerného programu bol ohňostroj.

800-Bežovce