Ocenenie žiakov starostom obce Bežovce

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 25. 08. 2016

V pondelok 27.6.2015 ocenil starosta obce Bežovce MVDr. Luděk Hamšík žiakov základnej a materskej školy za výborný prospech a reprezentáciu školy v školskom roku 2015/2016 knihou a sladkosťou.

Medzi oceneními boli:
Martina Sabová, žiačka MŠ Bežovce – za reprezentáciu školy
Peter Kulík, žiak 1.A – za výborný prospech
Elia Stuľáková, žiačka 2.A - za výborný prospech
Sofia Železová, žiačka 3.A- za výborný prospech
Adam Vetrecín, žiak 4.A - za výborný prospech
Filip Hvila, žiak 5.A – za reprezentáciu školy a výborný prospech
Erika Mesarošová, žiačka 6.A - za reprezentáciu školy a výborný prospech
Henrieta Kruľová, žiačka 7.A - za reprezentáciu školy a výborný prospech
Perla Lea Sýkorová, žiačka 8.A- za reprezentáciu školy a výborný prospech
Dávid Šponták, žiak 9.A - za reprezentáciu školy a výborný prospech

800-Bežovce