Slávnostné stretnutie s najstaršou obyvateľkou našej obce

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 07. 09. 2016

V piatok 2. septembra 2016 sa dožila krásneho životného jubilea 100 rokov naša najstaršia obyvateľka Anna Pallai Biliová, ktorá sa narodila 2. septembra 1916.

Pri tejto vzácnej príležitosti ju navštívil starosta obce MVDr. Luděk Hamšík a členky súboru Bežovčan so želaním pevného zdravia, božieho požehnania a ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších.
800-Bežovce