Mesiac úcty k starším

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 03. 01. 2017

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme aj my svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami a skúsenosťami.


V utorok 25. októbra 2016 prijali naše pozvanie do kultúrneho domu seniori našej obce. Privítal ich príhovorom starosta obce MVDr. Luděk Hamšík, poďakoval im za prínos a podporu našej obce, zaželal pevné zdravie a veľa pokojných dní v kruhu svojich najbližších. Deti najlepšie vedia oceniť našu lásku, pripravili si pre svojich dedkov a babičky darček v podobe kultúrneho programu. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej a základnej školy.
Náš ľudový súbor „Bežovčan“, ktorý reprezentuje našu obec na rôznych kultúrnych podujatia v celom regióne, sa predstavil svadobným pásmom „Vipitovane mladej...“ , ktorým reprezentovali okres Sobrance na Krajskom kole súťažnej prehliadky hudobného folklóru dospelých v Jasove, za ktoré získali bronzové pásmo.
Stretnutie pokračovalo slávnostným obedom a odovzdaním darčeka.
Veríme, že o rok sa stretneme ešte v hojnejšom počte, lebo je príjemné navzájom sa takto stretávať. Vyjadriť si úctu, priateľstvo a spolupatričnosť, pospomínať na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého.

800-Bežovce