„Čas radosti, veselosti, svetu teraz daný...“

Autor: kouč <kouc007(at)azet.sk>, Téma: Futbal, Vydané dňa: 03. 01. 2017

„Čas radosti, veselosti, svetu teraz daný...“

Spoločne sme ho zažili pri rozsvecovaní vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby pred kultúrnym domom v predvečer Mikuláša. Členovia súboru Bežovčan zaspievali koledy a vinšami nás vianočne naladili. Okrem príjemnej atmosféry nás zahrial aj vianočný punč od pána starostu.
800-Bežovce