Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných

23.01.2019 komentáre

Aktuality / Oznam
Studňa - umiestnenie a vybudovanie12.6.2024 | 1612.64 kb
Dezinfekcia vodného zdroja12.6.2024 | 3432.61 kb
Odporúčané protiepidemické opatrenia12.6.2024 | 751.74 kb
Pozvánka na 9. zasadnutie OZ dňa 14.06.202410.06.2024 | 204.4 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 202327.05.2024 | 687.65 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 7/2024 - 12/202427.05.2024 | 868.24 kb
Európsky imunizačný týždeň18.4.2024 | 216 kb
Výsledok z kontroly č. 1/2024 12.04.2024 | 759.39 kb
Pozvánka na 8. zasadnutie OZ dňa 14.03.202407.03.2024 | 204.53 kb
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy01.03.2024 | 643.36 kb
Cenová ponuka na odpredaj majetku18.01.2024 | 434.52 kb
Schválený rozpočet obce Bežovce na roky 2024-2025-202614.01.2024 | 9174.53 kb
Zámer priameho odpredaja majetku12.12.2023 | 270.98 kb
Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Bežovce dňa 15.12.202308.12.2023 | 203.68 kb
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín a pozvánka 07.12.2023 | 139.39 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2024-2025-2026 28.11.2023 | 8015.38 kb
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu TSP27.11.2023 | 276.44 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 01/2024 - 6/202416.11.2023 | 334.5 kb
Pozvánka na 6. zasadnutie OZ Bežovce dňa 09.11.202303.11.2023 | 25.75 kb
Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení02.11.2023 | 5902.04 kb
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín a pozvánka17.10.2023 | 291.66 kb
Oznámenie o vyhlásení výberového konania 11.9.2023 | 427.39 kb
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 2023/184 - 2023/18305.09.2023 | 491.93 kb
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ Bežovce dňa 18.08.202311.08.2023 | 199.58 kb
Rozhodnutie ku kolaudačnému rozhodnutiu4.8.2023 | 4104.65 kb
Všeobecné záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č.4/2023 18.07.2023 | 1609.78 kb
Oznámenie o začatí územného konania 2023/93 - 2023/13713.07.2023 | 182.77 kb
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie10.7.2023 | 5240.36 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 2022 20.06.2023 | 591.92 kb
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 16.06.202312.06.2023 | 289.25 kb
Dokument - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 02.06.2023 | 4023.19 kb
Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-203002.06.2023 | 1548.39 kb
Dokument - Vodíková stratégia Košického kraja02.06.2023 | 3526.92 kb
Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia Košického kraja 02.06.2023 | 2755.94 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 202229.05.2023 | 592.05 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 7/2023 - 12/202326.05.2023 | 483.55 kb
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 17.03.202314.03.2023 | 277.46 kb
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín20.12.2022 | 526.31 kb
Zámer priameho odpredaja majetku zo dňa 16.12.202216.12.2022 | 74.97 kb
Pozvánka na druhé zasadnutie OZ dňa 16.12.202212.12.2022 | 385.2 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2023,2024,202530.11.2022 | 7724.49 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 1/2023 - 6/202325.11.2022 | 1063.11 kb
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Bežovce dňa 25.11.202221.11.2022 | 354.17 kb
OZ Bežovce vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra19.09.2022 | 288.3 kb
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ Bežovce dňa 16.09.202213.09.2022 | 221.03 kb
Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 112/2019 - 2019/1704.8.2022 | 369.58 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 2021 21.06.2022 | 660.67 kb
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ Bežovce dňa 17.06.202213.06.2022 | 339.39 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 202101.06.2022 | 660.66 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti31.05.2022 | 796.04 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 18.03.202214.03.2022 | 234.79 kb
Schválený rozpočet obce Bežovce na roky 2022-2023-202402.02.2022 | 5209.81 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 17.12.202113.12.2021 | 462.82 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2022-2023-2024 02.12.2021 | 7645.91 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/2022 - 6/202230.11.2021 | 967.25 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 17.09.202111.09.2021 | 25.85 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 9/2021 - 2/202209.08.2021 | 1042.09 kb
Oznámenie a pozvánka3.8.2021 | 44 kb
Oznam o poplatku za RT - PCR test a rýchlo test - antigén07.07.2021 | 272.96 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 202022.06.2021 | 668.67 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 18.06.202114.06.2021 | 285.43 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 202002.06.2021 | 668.98 kb
VÝZVA LESY SR14.4.2021 | 1754.47 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 19.03.202111.03.2021 | 278.82 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti16.02.2021 | 228.47 kb
Schválený rozpočet obce Bežovce na roky 2021-2022-202309.02.2021 | 4833.32 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ14.12.2020 | 360.43 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2021 - 2022 -202325.11.2020 | 5913.62 kb
Tlačová správa - SODB 202122.10.2020 | 415.17 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ20.10.2020 | 203.73 kb
Kolaudačné rozhodnutie8.10.2020 | 3842.48 kb
Zverejnenie zámeru07.10.2020 | 160.69 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ14.09.2020 | 266.13 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti19.08.2020 | 813.17 kb
Opatrenia RVPS Michalovce 27.6.2020 | 1381.22 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 201922.06.2020 | 650.51 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ15.06.2020 | 131.17 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 201903.06.2020 | 650.59 kb
Oprava rozhodnutia - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce05.05.2020 | 1868.32 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ09.03.2020 | 318.74 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti 12.02.2020 | 232.99 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ06.12.2019 | 141.26 kb
Zámer - priameho odpredania majtetku 14.10.2019 | 531.66 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2020 - 2021 -202226.11.2019 | 6625.98 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ08.10.2019 | 318.16 kb
Povolenie uskutočnenia stavby10.09.2019 | 5813.59 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti 23.08.2019 | 534.59 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ22.07.2019 | 264.71 kb
informácie pre chovateľov psov19.06.2019 | 381.09 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 201814.06.2019 | 857.27 kb
Rozhodnutie - stavebné povolenie VSD a.s. Košice11.06.2019 | 1799.09 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ08.06.2019 | 373.77 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 201828.05.2019 | 853.58 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ25.03.2019 | 239.82 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ26.02.2019 | 387.51 kb
Zámer vecného bremena13.02.2019 | 215.36 kb
Zámer odpredaja13.02.2019 | 217.97 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti12.02.2019 | 233.92 kb
Poverenie na zastupovanie04.02.2019 | 688.33 kb
Rozhodnutie o umiestnení stavby9.1.2019 | 5557.36 kb
Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných23.01.2019 | 3866.49 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ03.12.2018 | 141.72 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2019 - 2020 -202121.11.2018 | 12311.54 kb
Správne konanie - oznámenie25.09.2018 | 603.86 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ04.09.2018 | 379.29 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 201721.6.2018 | 748.03 kb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Bežovce - aktualizácia15.6.2018 | 368.95 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ12.06.2018 | 140.49 kb
Zámer prenájmu majetku31.05.2018 | 116.58 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ24.05.2018 | 201.83 kb
Program rozvoja obce Bežovce na roky 2016 - 20252.1.2018 | 2427.11 kb
Územný plán obce Bežovce16.05.2014 | 11.39 kb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Bežovce na roky 2012 - 201625.10.2012 | 979.24 kb

Diskusia

 

nový článok ?

12.06.2024
 

nový článok ?

12.06.2024
 

nový článok ?

12.06.2024
 

Oznam o prerušení distribúcie ... ?

12.06.2024
 

Informačný leták - Čo robiť v... ?

11.06.2024
 

Oznámenie o vyhlásení výberového ... ?

01.03.2024
 

Informačný plagát - Miestne... ?

03.01.2024
 

Turnaj v stolnom tenise ?

18.12.2023
 

Informačný plagát - Spolu pre komunity ?

19.10.2023
 

Informačný plagát - cesty ?

22.09.2023
 

Oznámenie o vyhlásení výberového... ?

11.09.2023
 

Pozvánka - Obecné dožinkové... ?

18.08.2023
 

Oznam - vývoz nebezpečného odpadu ?

09.08.2023
 

Oznam ?

07.06.2023
 

Pozvánka ?

12.05.2023
 

Pozvánka ?

09.05.2023
 

Oznam ?

03.04.2023
 

Oznámenie o začatí kolaudačného... ?

13.03.2023
 

Zámer priameho odpredaja majetku ?

10.02.2023
 

Oznam - vývoz nebezpečného odpadu ?

08.02.2023
 

Protest " Mestám a obciam zhasína... ?

26.01.2023
 

Referendum 2022 - podanie žiadosti o... ?

05.12.2022
 

Referendum 2022 - voľba poštou ?

14.11.2022
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí... ?

30.10.2022
 

Mesiac úcty k starším ?

26.10.2022
 

Vybavenie počítačovej učebne... ?

14.10.2022
 

Oznam - prerušenie dodávky elektrickej... ?

08.09.2022
 

Pozvánka ?

31.08.2022
 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku ... ?

30.06.2022
 

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce ?

28.06.2022
 

THE RACE NIGHT 2022 ?

07.06.2022
 

Oznámenie Okresného úradu Michalovce ?

01.06.2022
 

Pozvánka ?

25.05.2022
 

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti ?

23.05.2022
 

?

19.05.2022
 

OZNAM ?

28.03.2022
 

Oznam - vakcinácia líšok proti besnote ?

23.03.2022
 

Oznámenie o plánovanom výrube... ?

14.03.2022
 

Dočasná uzávierka cesty III. triedy -... ?

11.03.2022
 

Finančná pomoc ?

02.03.2022
 

Humanitárna pomoc ?

01.03.2022
 

Opatrovanie seniorov ?

03.02.2022
 

Modernizácia kamerového systému v obci... ?

04.01.2022
 

Oznam - vývoz jedlých olejov ?

04.11.2021
 

Súťaž ?

23.07.2021
 

Oznam o poplatku za RT - PCR test a... ?

07.07.2021
 

Obvodová súťaž DHZ ?

29.06.2021
 

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce ?

28.06.2021
 

Oznam - mobilná očkovacia služba pre... ?

04.05.2021
 

Informačný plagát ?

26.03.2021
 

Rozhodnutie o obnovení prezenčnej formy... ?

26.02.2021
 

Sčítanie obyvateľov 2021 ?

19.02.2021
 

Systematická kontrola dodržiavania... ?

15.01.2021
 

Oznam - elektronické objednávanie na... ?

11.01.2021
 

Oznam - odberové miesto na testovanie... ?

26.11.2020
 

Oznam ?

23.11.2020
 

Oznam ?

18.08.2020
 

Tlačová správa - Sčítanie... ?

13.08.2020
 

Výzva ?

23.06.2020
 

pokyn na zabezpečenie dôkladného... ?

26.05.2020
 

oznámenie o obnovení školského... ?

26.05.2020
 

Výsledky volieb do Národnej rady SR v... ?

02.03.2020
 

Oznam - ordinačné hodiny na ZS ?

07.02.2020
 

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej... ?

01.02.2020
 

Africký mor ošípaných - oznam ?

18.12.2019
 

Zámer odpredaja obecného pozemku 2019 ?

17.10.2019
 

Gazdovský víkend 2019 ?

16.08.2019
 

Výberové konanie - učiteľ materskej... ?

06.08.2019
 

Výberové konanie - pedagogický... ?

06.08.2019
 

Výberové konanie - špeciálny... ?

06.08.2019
 

Pozvánka - Gazdovský víkend 2019 ?

30.07.2019
 

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce... ?

09.07.2019
 

informácie pre chovateľov psov ?

19.06.2019
 

Obvodová súťaž DHZ ?

29.05.2019
 

Stavanie mája ?

09.05.2019
 

Brigáda - oplotenie detského ihriska ?

09.05.2019
 

Výberové konanie na funkciu... ?

19.03.2019
 

10. ročník párania peria ?

06.03.2019
 

Pozvánka na prednášku o domácom... ?

18.02.2019
 

Usmernenie pri postupe registrácie... ?

23.01.2019
 

Slávnostné rozsvietenie vianočného... ?

10.12.2018
 

Oznámenie o začatí územného konania ?

06.12.2018
 

Oznam - pošta Bežovce ?

23.11.2018
 

Registrácia chovov ošípaných ?

23.11.2018
 

Oznam ?

23.11.2018
 

Výsledky volieb v obci Bežovce vo... ?

11.11.2018
 

Mesiac úcty k starším ?

08.11.2018
 

Zmena - otváracia doba lekárne ?

17.09.2018
 

Gazdovský víkend ?

04.09.2018
 

Projekt: Predchádzanie vzniku... ?

17.07.2018
 

Výzva ?

06.07.2018
 

Výzva na predkladanie ponúk ?

03.07.2018
 

Výzva na predkladanie ponúk ?

03.07.2018
 

Oznam predsedu KSK ?

29.06.2018
 

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce... ?

28.06.2018
 

Výzva ?

27.06.2018
 

Oznam pre chovateľov ošípaných ?

26.06.2018
 

Výzva ?

15.05.2018
 

Prvo májova vatra ?

29.04.2018
 

9.ročník párania peria ?

22.02.2018
 

SILVESTER 2017 ?

07.01.2018
 

Slávnostné rozsvietenie vianočnej... ?

18.12.2017
 

Mesiac úcty k starším ?

23.11.2017