Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Ďalšie dokumenty

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 17.03.202314.03.2023 | 277.46 kb
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín20.12.2022 | 526.31 kb
Pozvánka na druhé zasadnutie OZ dňa 16.12.202212.12.2022 | 385.2 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2023,2024,202530.11.2022 | 7724.49 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 1/2023 - 6/202325.11.2022 | 1063.11 kb
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Bežovce dňa 25.11.202221.11.2022 | 354.17 kb
OZ Bežovce vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra19.09.2022 | 288.3 kb
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ Bežovce dňa 16.09.202213.09.2022 | 221.03 kb
Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 112/2019 - 2019/1704.8.2022 | 369.58 kb
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ Bežovce dňa 17.06.202213.06.2022 | 339.39 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 202101.06.2022 | 660.66 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti31.05.2022 | 796.04 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 18.03.202214.03.2022 | 234.79 kb
Schválený rozpočet obce Bežovce na roky 2022-2023-202402.02.2022 | 5209.81 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 17.12.202113.12.2021 | 462.82 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2022-2023-2024 02.12.2021 | 7645.91 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/2022 - 6/202230.11.2021 | 967.25 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 17.09.202111.09.2021 | 25.85 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 9/2021 - 2/202209.08.2021 | 1042.09 kb
Oznámenie a pozvánka3.8.2021 | 44 kb
Oznam o poplatku za RT - PCR test a rýchlo test - antigén07.07.2021 | 272.96 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 202022.06.2021 | 668.67 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 18.06.202114.06.2021 | 285.43 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 202002.06.2021 | 668.98 kb
VÝZVA LESY SR14.4.2021 | 1754.47 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ Bežovce dňa 19.03.202111.03.2021 | 278.82 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti16.02.2021 | 228.47 kb
Schválený rozpočet obce Bežovce na roky 2021-2022-202309.02.2021 | 4833.32 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ14.12.2020 | 360.43 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2021 - 2022 -202325.11.2020 | 5913.62 kb
Tlačová správa - SODB 202122.10.2020 | 415.17 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ20.10.2020 | 203.73 kb
Kolaudačné rozhodnutie8.10.2020 | 3842.48 kb
Zverejnenie zámeru07.10.2020 | 160.69 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ14.09.2020 | 266.13 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti19.08.2020 | 813.17 kb
Opatrenia RVPS Michalovce 27.6.2020 | 1381.22 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 201922.06.2020 | 650.51 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ15.06.2020 | 131.17 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 201903.06.2020 | 650.59 kb
Oprava rozhodnutia - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce05.05.2020 | 1868.32 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ09.03.2020 | 318.74 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti 12.02.2020 | 232.99 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ06.12.2019 | 141.26 kb
Zámer - priameho odpredania majtetku 14.10.2019 | 531.66 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2020 - 2021 -202226.11.2019 | 6625.98 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ08.10.2019 | 318.16 kb
Povolenie uskutočnenia stavby10.09.2019 | 5813.59 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti 23.08.2019 | 534.59 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ22.07.2019 | 264.71 kb
informácie pre chovateľov psov19.06.2019 | 381.09 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 201814.06.2019 | 857.27 kb
Rozhodnutie - stavebné povolenie VSD a.s. Košice11.06.2019 | 1799.09 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ08.06.2019 | 373.77 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 201828.05.2019 | 853.58 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ25.03.2019 | 239.82 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ26.02.2019 | 387.51 kb
Zámer vecného bremena13.02.2019 | 215.36 kb
Zámer odpredaja13.02.2019 | 217.97 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti12.02.2019 | 233.92 kb
Poverenie na zastupovanie04.02.2019 | 688.33 kb
Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných23.01.2019 | 3866.49 kb
Rozhodnutie o umiestnení stavby9.1.2019 | 5557.36 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ03.12.2018 | 141.72 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2019 - 2020 -202121.11.2018 | 12311.54 kb
Správne konanie - oznámenie25.09.2018 | 603.86 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ04.09.2018 | 379.29 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 201721.6.2018 | 748.03 kb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Bežovce - aktualizácia15.6.2018 | 368.95 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ12.06.2018 | 140.49 kb
Zámer prenájmu majetku31.05.2018 | 116.58 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ24.05.2018 | 201.83 kb
Program rozvoja obce Bežovce na roky 2016 - 20252.1.2018 | 2427.11 kb
Územný plán obce Bežovce16.05.2014 | 11.39 kb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Bežovce na roky 2012 - 201625.10.2012 | 979.24 kb