Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982

Zverejňovanie zmlúv Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv

<
Číslo Druh zmluvy Partner Dátum
zverejnenia
Dokument
         
10/2017/ ZEPO,spol.s.r.o 21.11.2017
9/2017/ Prima banka 14.11.2017
8/2016/ Oknofit 12.07.2017
7/2016/ 13.07.2017
6/2016/A Ing. Ján Vašina 29.6.2017
5/2017/147435 O poskytnutí dotácie 29.6.2017
4/2017 25.4.2017
3/2017 11.4.2017
2/2017 31.3.2017
1/2017 31.3.2017
ZLP-2016-1280 Data centrum 16.12.2016
zabezpečenie trestu povinnej práce 15.12.2016
ZLP-2016-1280 Dodatok č. 1 Data centrum 12.12.2016
Darovacia zmluva OKC-IMA-AKTIV-Bezovce 16.11.2016
Darovacia zmluva OKC-IMA-AKTIV-Bezovce 16.11.2016
ZLP-2015-1026/ Data centrum 5.11.2016
Ing. Ján Milovčík 31.8.2016
zmluva o spolupraci Komunálna poistovna 22.8.2016
4/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Miestna organizácia Matice slovenskej 27.7.2016
4/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov 34-36 27.7.2016
Kupna zmluva Jukos,spol 7.7.2016
Kupna zmluva ING. Ruzena Penaková 7.7.2016
2/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obcianske združenie Zahrajhorka 1.6.2016
1/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie SZCH- Bežovce 14.7.2016
6/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Polovnícke združenie "UH" Bežovce 1.6.2016
5/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie OKC-IMA-AKTIV-Bezovce 1.6.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PARK,a.s. 27.6.2016
01122015 Zmluva o dielo nspan> 27.6.2016
01122015 Zmluva o dielo ateliér-m spol. s.r.o. 28.12.2015
dod.č.1 Dodatok č. 1 k Zmluve Enviro Environmentálny fond 27.11.2015
Dohoda o postúpení práv Gepstav Michalovce, a.s. 4.11.2015
zmluva o poskytnutí služieb Ing. Ján Miľovčík 21.09.2015
zmluva o uzavretí búducej zmluvy Natur-Pack, a.s 17.09.2015
zmluva o nájme nebytových priestorov Kromka, n.o. 17.09.2015
441 9006411 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 27.07.2015
Zmluva upravujúca podmienky inštalácie a prevádzkovania kamerového systému 10.08.2015
6/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie OKC IMA AKTIV BEŽOVCE - OPTPM 27.07.2015
3/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obcianske združenie Zahrajhorka 27.07.2015
4/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obcianske združenie Zahrajhorka 27.07.2015
5/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Polovnícke združenie "UH" Bežovce 27.07.2015 107491 08U01 Zmluva o poskytnutí NFP Environmenrálny fond 24.06.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie SZCH- Bežovce 16.6.2015
Mandátna zmluva Autorita s.r.o Košice 9.6.2015
zmluva o dielo Ochrana údajov s.r.o 13.3.2015
Ramcová zmluva Dodatok Č.1 . 26.1.2015
Ramcová zmluva Telekom . 19.2.2015
č. 1/2015 zmluva o dielo Ján Tkáč Oknofit . 26.1.2015
č. 5190016487 úrazové poistenie Komunálna poisť. 1.1.2015
č. 5190016487 úrazové poistenie Komunálna poisť. 1.1.2015
Rámcová zmluva Lekos" 3.2.2015
č. 5190016486 úrazové poistenie Komunálna poisť. 1.1.2015
Mandátna zmluva Ing. Martá Bajusová- CALIBRO 31.12.2014
Rámcová zmluva MICOMP Michalovce 30.12.2014
Rámcová zmluva MIPA Michalovce 30.12.2014
Rámcová zmluva Bölöni, s.r.o. 30.12.2014
60/2014 - VZN Zmluva o poskyt. dotácie KSK Košice 13.12.2014
Dodatotok č.2 /DZ221201201880102 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP MPRV SR 10.11.2014
Dodatotok č. 1 k zmluve č. Z2212012018801 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP MPRV SR 19.09.2014
Zmluva o poskytnutí služieb - auditor Ing. Ján Miľovčík - auditor 1.09.2014
4/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Poľovnícke združenie "UH" Bežovce 28.08.2014
3/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov 34-36 27.08.2014
6/2014 zmluva-stavebý dozor Milan Kapec 09.07.2014
4/2014 zmluva-nábytok KC RIA NÁBYTOK 09.07.2014
3/2014 zmluva-IKT-KC MICOMP spol.s.r.o 09.07.2014
2/2014 zmluva-Stavebné práce NOVICOM s.r.o 09.07.2014
  kúpna zmluva - pozemok Michal Lovás 04.06.2014
2/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Miestna organizácia Matice slovenskej 22.04.2014
  dodatok k zmluve LOJAN Lojan Excel plus, s.r.o. 15.04.2014
1/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie OŠK Bežovce 25.02.2014
č. 1/2014 Zmluva o dielo Ing. Miroslav Bartko - MiBa 08.01.2014
DOD/02 -2013//212/2012-IZ-5.0/V zmluva o spolupraci Fond sociálneho rozvoja 02.10.2013
Zmluva o dielo Lojan Excel plus, s.r.o. 25.11.2013
dodatok č. 1 k zmluve č. 93174 08U01 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 14.11.2013
Z 2212012018801 Zmluva o poskytnutí NFP MPRV SR 04.11.2013
  ZMLUV A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Auditor Ing. Ján Miľovčík 01.09.2013
5/2013 Fin. dodácia Slovenský ZV3Z chovatel'ov ZO Bežovce 20.08.2013
4/2013 Fin. dodácia Organizácia pomoci telesne postihnutej mládeže 02.08.2013
  Dodatok k zmluve 1/2013 obecný špotr. klub 02.08.2013
1 Oprava cestných výtlkov NAJ-STAV s.r.o. 26.07.2013
64/1/2013 z MI Dodatok k zmluve VVS a.s. 26.07.2013
  zmluva o refundácií nákladov   19.07.2013
6/2013 Fin. dotácia z rozpočtu Pol'ovnícke združenie "UH" Bežovce 24.06.2013
93174 08U01 Poskytnutí NFP Environmentálny fond 19.06.2013
  Dodávka plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o. 07.06.2013
2205102013 Úraz. poistenie Komunálna poisťovňa 31.05.2013
2/2013 Fin. dodácia Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov 34-36 27.05.2013
3/2013 Fin. dotácia z rozpočtu Miestna organizácia Matice slovenskej 27.05.2013
1215165 Autorský zákon Slogram Bratislava 31.05.2013
Zmluva č. 130335 Dodávka programového vybavenia IFOSOFT 14.03.2013
64/1/2013/závodMI Dodávka pitnej vody Vých.vod.spoločnosť 06.03.2013
1/2013 Fin. dodácia obecný špotr. klub 25.02.2013
  Kúpna zmluva Milan Sabo 15.02.2013
5102392 Kúpna/lízingová zmluva DACIA Finance 30.01.2013
2205100713 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa 31.12.2012
  Kúpna zmluva Mudr.Zuzana Vaľková rod. Sabová 19.12.2012
Dodatok č. 1 Zmluva o dielo - Estetizácia centra obce DÚHA, a. s. 04.05.2011
Dodatok č. 2 Zmluva o dielo - Estetizácia centra obce DÚHA, a. s. 22.09.2011
1 Zmluva o poskytnutí dodácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29.12.2011
07072011 Zmluva o dielo - Estetizácia centra obce STOA Architekti plus, spol. s r. o. 29.12.2011
1/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 OŠK Bežovce 02.03.2012
12/§52/2012/NPV-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivacnú cinnost formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 01.04.2012
2205100712 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 02.04.2012
Dodatok č. 1 Poistná zmluva č. 0100007553 Komunálna poisťovňa 17.04.2012
2/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 ZK IMA Pčolka 20.04.2012
3/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Miestna organizácia Matice slovenskej 30.04.2012
3491474585 Kupna zmluva - Multicar M25 Martin Kondrk 07.05.2012
3491474585 Poistná zmluva PZP Multicar M25Zmluva o úvere - Dodatok č. 2 Kooperatíva 17.05.2012
4/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Organizácia pomoci telesne postihnutej mládeže 21.05.2012
5/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Pravoslávna cirkevná obec Bežovce 21.05.2012
8/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Polovnícke združenie "UH" Bežovce 25.05.2012
6/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov 34-36 25.05.2012
7/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Slovenský zvaz chovateľov ZO Bežovce 28.05.2012
22/063/09 Zmluva o úvere - Dodatok č. 2 Prima Banka 18.06.2012
212/2012-IZ-5.0/V Zmluva o spolupraci Fond sociálneho rozvoja 25.09.2012
2012_MRK_PO_PO1_272 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu Metodicko - pedagogické centrum 04.10.2012
DODATOK č. DOD/01 – 2012 //212/2012-IZ-5.0/V Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu Metodicko - pedagogické centrum 04.10.2012
- Zmluva o zriadení Spolocného obecného úradu - Školského úradu so sídlom v Pavlovciach nad Uhom Spolocný obecný úrad 05.11.2012
3490990030 PZP SO199AJ Kooperativa 07.11.2012
3491053427 PZP SO336AJ Kooperativa 07.11.2012
Dodatok c. 1 k zmluve c. 1/2012 o poskytnutí financnej dotácie z rozpoctu obce Bežovce v roku 2012 Obecný športový klub Bežovce 16.11.2012
Zverejňovanie zmlúv Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv

Číslo Druh zmluvy Partner Dátum
zverejnenia
Dokument
         
  ZMLUV A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Auditor Ing. Ján Miľovčík 01.09.2013
5/2013 Fin. dodácia Slovenský ZV3Z chovatel'ov ZO Bežovce 20.08.2013
4/2013 Fin. dodácia Organizácia pomoci telesne postihnutej mládeže 02.08.2013
  Dodatok k zmluve 1/2013 obecný špotr. klub 02.08.2013
1 Oprava cestných výtlkov NAJ-STAV s.r.o. 26.07.2013
64/1/2013 z MI Dodatok k zmluve VVS a.s. 26.07.2013
  zmluva o refundácií nákladov   19.07.2013
6/2013 Fin. dotácia z rozpočtu Pol'ovnícke združenie "UH" Bežovce 24.06.2013
93174 08U01 Poskytnutí NFP Environmentálny fond 19.06.2013
  Dodávka plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o. 07.06.2013
2205102013 Úraz. poistenie Komunálna poisťovňa 31.05.2013
2/2013 Fin. dodácia Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov 34-36 27.05.2013
3/2013 Fin. dotácia z rozpočtu Miestna organizácia Matice slovenskej 27.05.2013
1215165 Autorský zákon Slogram Bratislava 31.05.2013
Zmluva č. 130335 Dodávka programového vybavenia IFOSOFT 14.03.2013
64/1/2013/závodMI Dodávka pitnej vody Vých.vod.spoločnosť 06.03.2013
1/2013 Fin. dodácia obecný špotr. klub 25.02.2013
  Kúpna zmluva Milan Sabo 15.02.2013
5102392 Kúpna/lízingová zmluva DACIA Finance 30.01.2013
2205100713 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa 31.12.2012
  Kúpna zmluva Mudr.Zuzana Vaľková rod. Sabová 19.12.2012
Fura s.r.o 05.01.2011
Komisionarska zmluva le cheque dejeuner s.r.o 05.01.2011
Dodatok k zmluve Fura s.r.o 07.03.2011
Dodatok č. 1 Zmluva o dielo - Estetizácia centra obce DÚHA, a. s. 04.05.2011
Dodatok č. 2 Zmluva o dielo - Estetizácia centra obce DÚHA, a. s. 22.09.2011
1 Zmluva IFOSOFT 5.12.2011
1 Zmluva o poskytnutí dodácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29.12.2011
07072011 Zmluva o dielo - Estetizácia centra obce STOA Architekti plus, spol. s r. o. 29.12.2011
1/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 OŠK Bežovce 02.03.2012
12/§52/2012/NPV-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivacnú cinnost formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 01.04.2012
2205100712 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 02.04.2012
Dodatok č. 1 Poistná zmluva č. 0100007553 Komunálna poisťovňa 17.04.2012
2/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 ZK IMA Pčolka 20.04.2012
3/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Miestna organizácia Matice slovenskej 30.04.2012
3491474585 Kupna zmluva - Multicar M25 Martin Kondrk 07.05.2012
3491474585 Poistná zmluva PZP Multicar M25Zmluva o úvere - Dodatok č. 2 Kooperatíva 17.05.2012
4/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Organizácia pomoci telesne postihnutej mládeže 21.05.2012
5/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Pravoslávna cirkevná obec Bežovce 21.05.2012
8/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Polovnícke združenie "UH" Bežovce 25.05.2012
6/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov 34-36 25.05.2012
7/2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bežovce v roku 2012 Slovenský zvaz chovateľov ZO Bežovce 28.05.2012
22/063/09 Zmluva o úvere - Dodatok č. 2 Prima Banka 18.06.2012
212/2012-IZ-5.0/V Zmluva o spolupraci Fond sociálneho rozvoja 25.09.2012
2012_MRK_PO_PO1_272 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu Metodicko - pedagogické centrum 04.10.2012
01-12 Be-Zmluva projektová dokumentácia 08.10.2012
DODATOK č. DOD/01 – 2012 //212/2012-IZ-5.0/V Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu Metodicko - pedagogické centrum 04.10.2012
- Zmluva o zriadení Spolocného obecného úradu - Školského úradu so sídlom v Pavlovciach nad Uhom Spolocný obecný úrad 05.11.2012
3490990030 PZP SO199AJ Kooperativa 07.11.2012
3491053427 PZP SO336AJ Kooperativa 07.11.2012
Dodatok c. 1 k zmluve c. 1/2012 o poskytnutí financnej dotácie z rozpoctu obce Bežovce v roku 2012 Obecný športový klub Bežovce 16.11.2012

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.