Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Obec Bežovce

Kongregácia pre klérus vyzvala na oslavu 60-ročného jubilea kňazskej vysviacky Svätého Otca.

Autor: Michal STUĽAK <(at)>, Téma: Gréckokatolícka cirkev, Vydané dňa: 19. 06. 2011

 

Pri príležitosti 60. Výročia kňazského jubilea pápeža Benedikta XVI. sa všetky naše farnosti košickej eparchie zjednotia v modlitbe za kňazov, ktoré budú našim darom pápežovi k jeho jubileu. Podobne robia všetky spoločenstvá katolíckej cirkvi. 

Kongregácia pre klérus vyzvala na oslavu 60-ročného jubilea kňazskej vysviacky Svätého Otca k 60-hodinovej Eucharistickej modlitbe za kňazské povolania. Pápež Benedikt XVI. oslávi výročie svojej vysviacky na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla 29. júna.

Spoločenstvo cirkvi sa toho ujalo a  jednotlivé diecézy zorganizujú na mnohých miestach modlitbové akcie.

 

 

Na stretnutí pápeža Benedikta XVI s kňazmi rímskej diecézy 10.3.2011, sa pápež vyjadril o kňazstve takto:

 

„Kňazom nemožno nikdy byť „na polovičný úväzok“. Kňazom je človek navždy, celou svojou dušou a celým svojim srdcom. Poslanie kňaza spočíva v „bytí s Kristom“. K službe kňaza je nevyhnutná pokora. Taká, ktorá nie je ukazovaním falošnej skromnosti, ale láskou k Božej vôli!“ – povedal Svätý Otec a pokračoval: „Toto je dôležité: neohlasovať kresťanstvo à la carte, čiže podľa vlastných chutí, podľa vlastných obľúbených myšlienok a teologických názorov, ale naopak: ohlásiť celú Božiu vôľu, hoci aj jej nepohodlné a nepríjemné časti a témy, ktoré by sa kňazovi osobne nepáčili.“


Ďalej Svätý Otec zdôraznil nevyhnutnosť „obrátenia mysle i srdca“, „pamätania na vlastné kňazské začiatky a horlivosť, ktorá ich sprevádzala“ a „pripravenosť úplne darovať seba samého, ba dokonca i svoj vlastný život, pretože práve tým sa kňaz pripodobňuje Kristovi, svojmu vzoru“.


Benedikt XVI. nakoniec zdôraznil potrebu modlitby a meditácie Božieho slova, ktoré „nikdy nie sú strateným časom, ale naopak podmienkou k tomu, aby sme mohli byť v kontakte s Pánom a v prvej osobe s ním hovoriť“.

 

 

Počas celého petro-pavlovského pôstu, ktorý sa začína teraz v pondelok 20. júna 2011 a trvá do 28. júna 2011 vrátane, ako aj počas ďalších troch dní (29. júna, 30. júna a 1. júla) sa v našej eparchii budeme osobitne modliť za kňazov – tých súčasných, aj tých budúcich.

Tieto naše modlitby za kňazov sa stanú darom pre Jeho svätosť Benedikta XVI. k 60. výročiu jeho kňazskej vysviacky.

 

 

Forma našej modlitby za kňazov:

 

Naša modlitba za kňazov bude mať presné pravidlá:

 

a) Každý z nasledujúcich dní sa pred začiatkom božskej liturgie budeme na uvedený úmysel približne 15 minút modliť spolu s ľudom texty, ktoré budete od nás priebežne dostávať (zvyčajne pôjde o akatist).

b) Požehnanie Eucharistiou, ktoré v našej tradícii predstavuje súčasť každej božskej liturgie, sa obetuje na uvedený úmysel (treba o tom upovedomiť ľudí).

c)  Odporúča sa dotknúť v homílii, kázni alebo príhovore témy "kňazstvo".