Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Obec Bežovce

Výstava ovocia a zeleniny „PLODY ZEME“

Autor: Miroslav MIŠLAN <(at)>, Téma: Slov. Zväz Záhradkarov, Vydané dňa: 08. 09. 2014     V dňoch 6. - 7. septembra 2014 Slovenský zväz záhradkárov ZO SZZ Bežovce, Obecný úrad Bežovce a Poľovnícke združenie Bežovce usporiadali v kultúrnom dome 8. ročník výstavy ovocia a zeleniny, poľovníckych trofejí pod názvom „Plody zeme“.

Zároveň bola vyhodnotená aj súťaž „Rozkvitnuté ulice“.

Súťažilo sa v dvoch kategóriach:

1. o najkrajšie okno, balkón, terasu,

2. o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší dvor.

Hodnotila sa vhodnosť rastlín použitých k výsadbe, estetický dojem a čistota výsadby.

V kategórii o najkrajšie okno, balkón a terasu sa umiestnili:

1. miesto – Anna TUŠIKOVÁ
2. miesto – Ľubica HREŠOVÁ
3. miesto – Mária BAJKOVÁ

V kategórii o najkrajšiu predzáhradku a dvor:

1.miesto – Anna TOMKOVÁ a Marta HREŇOVÁ
2.miesto - Milan SABO a Ing. Martina MICHLÍKOVÁ
3.miesto - Mgr. Veronika SAVKOVÁ a Helena KUCHNOVÁ


     Súťaž hodnotila komisia pod odborným dohľadom p. Bajusa, ktorá pozostávala z týchto členov - p. Miterpaková, p. Roková z OV SZZ Michalovce, Ing. Jana Michlíková, p. Mária Šoltésová a Mgr. Renáta Tomková - členky výboru ZO SZZ Bežovce. Súťažiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami.

     Na výstave sa prezentovali záhradkári tohtoročnou úrodou ovocia a zeleniny, izbovými kvetmi, ale aj členovia poľovníckeho zväzu svojimi trofejami a podnikateľské subjekty pôsobiace v našej obci. Zároveň bola vyhlásená súťaž o najkrajšie jablko – ocenený bol Ing. Juraj Hreňo, Jozef Posypanka a Mgr. Anna Sidorová.