Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Milan Sabo, samostatne hospodáriaci roľník, 072 53 Bežovce 294, okres Sobrance

 

1.Základné údaje 

Majiteľ                : Milan Sabo, č.t. 0915 959 087, email : sabobezovce@gmail.com

sídlo                     : Bežovce 421

právna forma       : samostatne hospodáriaci roľník, živnostenské oprávnenie

predmet činnosti  :poľnohospodárska prvovýroba, podnikanie v rozsahu voľných  živnosti

2.Opis firmy

     Samostatne hospodáriaci roľník je právna forma, ktorá umožňuje fyzickým osobám podnikať v poľnohospodárstve na základe zápisu Obecného úradu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. Táto jednoduchá forma umožňuje prevádzkovať rastlinnú i živočíšnu výrobu ako aj poskytovať služby v oblasti poľnohospodárstva. Okrem toho od roku 2009 mám vydané živnostenské oprávnenie na pohostinskú činnosť, ubytovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, veľkoobchod a maloobchod, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, na výrobu výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia a korku.  

3. Opis výrobkov a služieb

       Výmera obhospodarovanej pôdy: 298,54 Ha v katastroch Bežovce a Jenkovce. Základom rastlinnej výroby je aj naďalej zostane produkcia krmív pre živočíšnu výrobu a to: pšenice, jačmeňa, tritikále, ovsa, ale aj soje, slnečnice  a repky olejnej.

            Pre zlepšenie svojej finančnej situácie chcem sa venovať aj inej činnosti nielen poľnohospodárstvu. Rekonštrukciou bývalej administratívnej budovy na agroturistický a rekreačný objekt vznikla reštaurácia s kapacitou 100 osôb a ubytovacie služby pre 10 osôb.

            V oblasti poskytovania služieb okrem služieb pre rastlinnú výrobu v poľnohospodárstve, plánujem poskytovať aj rekreačné a rekondičné služby. Jednou z takýchto služieb je aj jazda na koňoch a vyhliadkové jazdy na koči.

 

 

Sativus s.r.o.  Bežovce

 

Firma pod týmto názvom funguje od roku 2013, ako následnicka  firma po ukončení podnikania súkromne hospodáriacej roľníčky, ktorá bola registrovaná od roku 1995.

            V minulosti bola v prevádzke rastlinná aj živočíšna výroba. V sučasnosti obhospodaruje 250 hektárov ornej pôdy.Rastlinná výroba je zameraná hlavne na pestovanie obilnín a olejnín.

Poľnohospodárske práce vykonáva prevažne vlastnými mechanizačnými prostriedkami. Zamestnáva dvoch stálych pracovníkov a príležitostne v sezóne jedného až dvoch brigadnikov.

 

 

 

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.