Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Gréckokatolícka cirkev

farnosť Bežovce

 • Fotogaléria
 • Liturgický program bohoslužieb
 • Ďalšie články Gréckokatolíckej cirkvi


 • o. Michal Stuľak

  Gréckokatolícka cirkev
       Patrí do skupiny cirkví, ktoré svojou vierou v Trojosobného Boha zjavujúceho sa v obraze milujúceho Otca, vyrástli z lona prvotnej, apoštolskej a katolíckej cirkvi. Gréckokatolícka cirkev sa hlási k byzantskej liturgickej tradícií, ktorej kultúra sa v podstatnej miere premieta navonok v celom jej vonkajšom kúlte. Jej obrady, korými navonok prezentuje svoj vzťah k Bohu, majú koreňe v ranokresťanských dobách, v prvotnej cirkvi, ktorá žila v Antiochií a Jeruzaleme. Tento spôsob Božieho kultu spolu so Zjavením k nám priniesli z Byzancie slovanskí apoštoli sv. Cyril a Metod. Naša cirkev sa cíti byť kontinuátorkou tejto byzanskej misie na slovensku.

  Gréckokatolícka farnosť Bežovce
       Jednou z dominant obci Bežovce na ulici Soroška je gréckokatolícky kostol / cerkov/. Tento kostol je živým znakom cirkvi byzanského obradu zjednotenej s Rímom.

  Charakteristika chrámu
       Murovaný chrám bol postavený v roku 1912 a je zasvätený Nanebovstupeniu Pána. Má jednoloďový priestor s polykonálnym uzáverom presbytéria. Chrám bol maľovaný v roku 1969, maliarom Berecom. Hlavný obraz chrámu tvorý vyobrazenie- korunovanie Panny Márie. Veža je trojstupňová mierne cibuľovytá baroková s dvoma kopulami. Hlavný oltár je pseudoklasicistický s baldachynom a pochádza z roku 1922.

  Dejiny farnosti
       Pôvoná farnosť bola zriadená v roku 1713. Od roku 1713 do roku 1945 bola farnosť Bežovce sídlom dekanátu. Pod Bežovský dekanát patrili tieto obce: Záhor, Lekárovce, Vysoká nad Uhom, Vyšné Nemecké, Tašuľa, Maťovce a Slemence. Bežovská farnosť patrila pod Michalovský vikariat. V čase vojny v roku 1944 bol chrám poškodený a interier bol vyplienený. Farská budova bola zničená strelami. Dedina bola vysťahovaná a veriaci žili v krutých podmienkach. Matriky sú od roku 1778. V tomto čase vlastníme iba jednu matriku a to od roku 1968.
       Dňa 28. apríla v roku 1950 úradna moc zrušila gréckokatolícku cirkev, čo ju, ako sa neskôr ukázalo, pomohlo vnútorne zoceliť. Začalo sa najtemnejšie obdobie slovenských gréckokatolíkov v celej ich doterajšej histórie. Po prešovskom sobore chrám a farská budova boli našej cirkvi násilne odobraté. Napriek násilnej a úplnej likvidácií prešovské biskupstvo v srdciach svojích veriacich a kňazov naďalej žilo. A keď začiatkom roka 1968 došlo v našej spoločnosti k demokratickým zmenám, tzv. pražskej jari, prihlásili sa o svoje práva aj gréckokatolíci.
       Po dlhých rokoch sa vracajú kňazi domov k svojím veriacim a tak to bolo aj vo farnosti Bežovce, ale napriek tomu majetkoprávne vzťahy ktoré vznikli po likvidácií našej cirkvi neboli vysporiadané a chrám bol v spoločnom uživaní s pravoslávnou cirkvou. Po nežnej revolúcií v novembri 1989 boli majetkoprávne pomery vysporiadané. V roku 1994 bol obnovený chrám a opravená farská budova. V roku 1995 pri príležitosti odpustovej slávnosti navštívil farnosť biskup mons. Ján Hirka, prešovský eparcha a posvätil obnovený chrám a farskú budovu. Pre veriacich to bola radostná udalosť a zadosťučinenie po štyridsaťročnom utláčaní.
       V roku 1997 rímsky pápež Ján Pavol II. zriadil Gréckokatolícky apoštolský exarchát so sídlom v Košiciach, pod ktorý spadá aj farnosť Bežovce. Koncom júna v roku 1997 farnosť navštívil vladyka Milan Chautur aby po dlhých rokoch uviedol pre veriacich gréckokatolíkov nového farára o. Vlastimila Bajužika /ThDr., Phd./. V tomto čase má farnosť cca. 167 veriacich.
       Od roku 2011 má farnosť nového farára ktorým je Mgr. Michal Stuľak.
   

  Zoznam kňazov pôsobiacich vo farskom úrade:
  1789 - 1800 o. Joakym Smandraj
  1800 - 1813 o. Eugen Fircak
  1913 - ?      o. Joannes Salamon
  1910 - 1934 o. Karol Kompordaj
  1934 - 1950 o. Ľudovít Malcher
  1968 - 1969 o. Mikuláš Bežovcský, exc. Lekárovce
  1969 - 1974 o. Jaroslav Paľovčík
  1974 - 1981 o. Ján Parnahaj
  1981 - 1988 o. Michal Vasiľ, ml., exc. Lekárovce
  1988 - 1991 o. Michal Šándor, exc. Lekárovce
  1991 - 1997 o. Marko Rozkoš, exc. Lekárovce
  1997 - 2004 o. Vlastimil Bajužik
  2004 - 2008 o. Patrik Jurko
  2008 - 2011 o. Jozef Havrila
  2011 -      o. Michal Stuľak

  Ďalšie informácie
  Počasie
  Registrácia čitateľa

  Užívateľské meno:

  Heslo:
  Registrácia nového čitateľa!

  GNU redakčný systém phpRS
  GNU redakčný systém phpRS

  Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.