Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Bežovce

Miestna organizácia
Matice slovenskej Bežovce


      MO MS Bežovce vznikla 24.10.1946.Jej činnosť bola obnovená 13.5.1992. V súčasnosti organizácia eviduje 50 členov . Sme nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo, zúčastňovať sa na tvorbe a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry.

Miestny odbor MS spolupracuje s obecným úradom, miestnou knižnicou, základnou školou, školským klubom pri ZŠ . MO MS zamerala svoju činnosť na mladú generáciu. V r.2009 pripravila nasledujúce podujatia:
 • fašiangový karneval v ŠKD
 • výstavku veľkonočných kraslíc, veľkonočných vencov
 • recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko - súťaž v prednese povestí
 • recitačná súťaž v prednese rozprávok P. Dobšinského - Zlatá podkova, zlatý vlas.....
 • súťaž v speve ľudových piesní - Spievaj že si, spievaj
 • športové popoludnie- Slnečný deň
 • MDD očami detí- výtvarné a literárne práce
 • v čase letných prázdnin návšteva kúpaliska v Maďarsku
 • výstava - Plody zeme
 • šarkaniada - súťaž o najkrajšieho šarkana
 • výstavka vianočných vencov, ikebán


 •      V roku 2008 bol pri MO MS Bežovce založený folklórno-spevácky súbor Bežovčan ./Ak si chcete prečítať viac o jeho činnosti, kliknite na Súbor Bežovčan, ktoré je uvedené v ľavom menu.
       Dúfame, že aj v budúcnosti budeme pokračovať už v spomínaných akciách a svojou činnosťou budeme prispievať k rozvoju miestnej a regionálnej kultúry. Chceme rozšíriť rady matičiarov o ďalších členov, ktorí majú ochotu a vôľu zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

  Fotogaléria

  Výstavka vianočných vencov, ikebán


  Výstava - Plody zeme


  Recitačná súťaž v prednese rozprávok P. Dobšinského - Zlatá podkova, zlatý vlas


  Šaliansky Maťko - súťaž v prednese povestí

  Ďalšie informácie
  Počasie
  Registrácia čitateľa

  Užívateľské meno:

  Heslo:
  Registrácia nového čitateľa!

  GNU redakčný systém phpRS
  GNU redakčný systém phpRS

  Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.