Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Reformovaná kresťanská cirkev v Bežovciach

Bežovce 41, 072 53,
č.t.: 0042156/6590228
reformata@bezovce.sk

  Minulosť zboru   Súčasnosť zboru   Diskusia   Úvahy

Súčasnosť zboru

Program pravidelných aktivít v zbore:

 • Pondelok, streda a piatok o 8:00 hod. ranné modlitebné stíšenia v kostole
 • Pondelok – vyučovanie náboženskej výchovy v škole (podľa rozvrhu)
 • Utorok – biblická hodina pre dospelých o 18:00 hod.
 • Štvrtok – večerné služby Božie, v zime o 17:00 a v lete o 19:00. Po týchto službách Božích sa občasne stretávajú ženy, ktoré spolupracujú s Misiou na Níle.
 • Piatok – príprava konfirmandov, v dvoch skupinách o 17:00 hod. a o 18:00 hod.
 • Sobota – stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 • Nedeľa – hlavné služby Božie o 10:00 hod, počas týchto služieb Božích prebieha aj detská besiedka na fare. a poobedňajšie služby Božie o 14:00
 • V nedeľu večer o 18:00 hod sa striedavú organizuje stretnutie rodičov konfirmandov, staršej mládeže a presbyterstva.
 • Pondelok – vyučovanie náboženskej výchovy v škole (podľa rozvrhu)
 • Utorok – biblická hodina pre dospelých o 18:00 hod.
 • Štvrtok – večerné služby Božie, v zime o 17:00 a v lete o 19:00. Po týchto službách Božích sa občasne stretávajú ženy, ktoré spolupracujú s Misiou na Níle.
 • Piatok – príprava konfirmandov, v dvoch skupinách o 17:00 hod. a o 18:00 hod.
 • Sobota – stretnutie mládeže o 18:00 hod.
 • Nedeľa – hlavné služby Božie o 10:00 hod, počas týchto služieb Božích prebieha aj detská besiedka na fare. a poobedňajšie služby Božie o 14:00
 • V nedeľu večer o 18:00 hod sa striedavú organizuje stretnutie rodičov konfirmandov, staršej mládeže a presbyterstva.

Priblíženie jednotlivých aktivít

Biblická hodina pre dospelých
spoločné štúdium Božieho slova spojené s návštevami v domácnostiach u tých, ktorí sa pre chorobu a nevládnosť nemôžu zúčastňovať bohoslužobných aktivít. Radi prijmeme pozvanie ku každému, kto má osobný záujem, môžete sa ohlásiť priamo na farskom úrade, alebo u sestry Peňakovej (č.d.96).
Spolupráca s Misiou na Níle
ženy pletú zo starej vlny svetríky podľa dodanej predlohy pre nemocnice v ponílskej Afrike, kde tieto sú často jediným teplým odevom malých detí počas chladných nocí. Radi prijmeme ďalšiu ochotnú spoluprácu, aby s nášho úsilia bolo čím viacej prospechu. Bližšie informácie o spolupráci získate u sestry Sabovčíkovej (č.d.20). Vítanou pomocou je aj to, ak nám prinesiete staršie pletené svetre, ktoré poslúžia ako veľmi vhodný výrobný materiál.
Stretnutie mládeže
obsahom týchto stretnutí je tráviť spolu čas čím príjemnejšie, preto sa spolu zabávame, súťažíme, a samozrejme zamýšľame sa spoločne nad aktuálnym odkazom Božieho slova pre nás. Na týchto stretnutiach je každý vítaní, je to alternatíva, ako ináč tráviť sobotný večer. A tak príďte, možno sa dočkáte aj chutných špagiet, o ktoré sa občas pokúšame.
Detská besiedka
deti do 12 rokov prichádzajú do zhromaždenia s rodičmi a potom počas ústrednej kázne odchádzajú do zborovej miestnosti a tam pokračujú aktivitami a výkladom, ktorý zodpovedá ich veku a úrovni chápania. Pri tejto službe sa v našom zbore striedajú 4 katechétky: Gajdošová Viera, Hamšíková Jana, Jenčová Monika a Kenderešová Mária.
Nedeľné večeri
stretnutia staršej mládeže sú určené tým, ktorí majú chuť byť spolu a nevadia im „blbé“ otázky, ktoré občas od farára dostanú. Je to určené iba pre odvážnych a priateľských a milých ľudí. A preto môžeš prísť, horná hranica veku nie je určená kvantitou, ale kvalitou, jednoducho, chcú to byť stretnutia pre teba. Raz v mesiaci, v nedeľu večer. Tešíme sa!
Stretnutia rodičov konfirmandov
viete, čo je to vychovávať teenagerov. Je to drina a občas veľmi nevďačná, preto tí, ktorí majú nádej sa stretávajú a veria, že im bude stále lepšie a že sa nám podarí vymyslieť ten správny recept, ako prežiť pubertu svojich detí bez ujmy na svojom telesnom i duševnom zdraví. Ak si myslíš, že je to aj tvoj problém a tvoja radosť, ktorá ti hovorí: „mami, oci“, tak budeme radi, ak sa budeme spolu stretávať.

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.