Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Untitled 700

“Priestor pre Vašu príležitosť.”

Projekt:"Kontinuita sociálnej práce v obci Bežovce"

Cieľom projektu je zlepšenie životnej situácie romskej komunity a zníženie ich sociálnej deprivácie prostedníctvom rozvoja služieb starostlivosti so špeciálnym zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu.


Poskytovať marginalizovaným skupinám plnohodnotné poradenecké a asistenčné služby s cieľom zlepšiť ich nepriaznivú sociálnu situáciu.


Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.


Realizácia projektu: 01.10.2010 - 30.09.2012


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európského sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.