Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Bežovce
Kontakt : kniznicabezovce@gmail.com
tel: 056 / 6590 231
Nová výpožičná doba
Utorok 11:00 - 15:30
Štvrtok 11:00 - 15:30
Sobota (párny týždeň) 10:00 - 12:00

   Obecná knižnica


     V Bežovciach existovala už v roku 1930,viedol ju vtedajší notár Karol Svoboda a obsahovala približne 500 kníh. Jej činnosť sa výrazne zlepšila po roku 1953, kedy ju viedol miestny učiteľ Jozef Jenčo.
     Od začiatku 70 tých rokov je strediskovou s profesionálnou knihovníčkou.. V tomto čase sídlila v budove kultúrneho domu, v jej východnom krídle. Knižnica pozostávala z dvoch miestnosti. V prvej sa nachádzala čitáreň s výstavkou kníh, v druhej miestnosti boli regály s knihami. Knižnicu viedla Silvia Tkáčová a to od roku 1973. Okrem tejto knižnice boli pobočky v Záhore, Pinkovciach, Jenkovciach a Tašuli. V roku 1972 dostala knižnica od Krajského národného výboru v Košiciach čestné uznanie a finančnú odmenu 5000 ,- korún. Za mimoriadnu iniciatívu a zavádzanie nových foriem práce získala knižnica v roku 1979 a 1985 titul vzorná knižnica. Od ukončenia štúdia na nadstavbovej knihovníckej škole v Košiciach v roku 1974 bola profesionálnou knihovníčkou Marta Danková.
     Marta Danková pôsobila v našej knižnici 35 rokov, táto práca pre ňu bola všetkým. Aj napriek zdravotným problémom stále pripravovala rôzne aktivity pre deti a mládež. Orientovala sa najmä na prácu s deťmi a mládežou. Rôznymi formami a metódami práce sa snažila rozvíjať záujem detí o čítanie a vzdelávanie. Organizovala besedy o knihách, súťaže, kvízy, rébusy, karnevaly, ale i iné spoločenské podujatia v obci. Aktívne pôsobila v MO Matice Slovenskej a rozvíjala kultúrno - spoločenský život v našej obci. V roku 2005 bola medzi 12 knihovníkmi z Košického kraja, ktorí si od predsedu KSK Rudolfa Bauera prevzali ocenenie za svoju prácu.
     V roku 2010 - 2011 bola pracovníčkou knižnice Viera Havrilová. Od septembra 2011 na jej miesto nastúpila Miroslava Dobiašová. V súčasnosti má knižnica 95 čitateľov. Pripravuje sa vianočná burza starých kníh, štvrtkové popoludnia strávené čítaním diel našich rodákov Juraja Andričíka a Miroslava Halása, zážitkové čítanie pre najmenších a kreatívne workshopy.

Štatistika
Rok 2007 2008 2009 2010 2011
výpožičky 10977 11132 2128 1089  
Návštevníci 3163 3671 778 292  
čitatelia 221 201 114 87 95
detský čitatelia 140 132 69 57 55
dospelí 81 69 50 30 40
     Mesiac Marec sa už tradične spája s knihou. Aj napriek tomu, že dnes už knihy ustupujú počítačom a sledovaniu TV stále sa nájdu ľudia, ktorí relaxujú s dobrou knihou v ruke. Nakoľko cena knihy neustále rastie mnohí sú preto odkázaní na služby knižnice. Najmä deti treba motivovať k čítaniu a preto aj v tomto mesiaci sú v našej knižnici pripravené aktivity pre deti. Mnohí z nás však nevedia prečo je práve marec mesiacom knihy. V tomto článku sa to môžete dozvedieť.
     Mesiac marec bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu Hačavského (10. 3. 1796 - 16. 3. 1880) ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Tento významný slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ sa narodil a aj zomrel v mesiaci marec a už od narodenia mal zrakovú chybu. Neskôr oslepol celkom. Žil v okolí Gemera a miloval knihy, avšak kvôli problémom so zrakom nemohol čítať. Preto chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. Už v štrnástich rokoch sa začal zaoberať poéziou. V roku 1814 napísal prvé ľúbostné verše. Písal ich pre jednoduchých mládencov a devy, aby ich mohli venovať svojim milým. Vo svojom kroji prechodil celé Slovensko, Čechy aj tzv. Dolnú Zem. Ponúkal na predaj knihy alebo vymieňal staršie za nové.
     Matej Hrebenda sa významne podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Putoval po Gemeri, Malohonte a ďalších častiach Slovenska, pričom zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Knihy rozširoval aj vo veľkých mestách (Praha, Viedeň, Pešť). Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy najmä od vydavateľov Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z Liptovského Mikuláša a Karla Amerlinga z Prahy. Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského národného povedomia a života v období národného obrodenia. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. Vydavatelia mu predávali knihy a on ich spájal nielen s predajom. On nimi poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu. Mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Na cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním. Zachránil mnoho kníh, a tým sa pričinil o vybudovanie knižníc.


      Zopár fotiek z Tvorivých dielní:

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.