Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Pravoslávie

Sväté tváre na ikonách, plápolajúce plamienky sviečok, vôňa z kadidla a krásny chórový spev- to všetko je jedinečná atmosféra zbožnosti v mystickom priestranstve chrámu. Otec Pavel Florovskyj nazýva pravoslávne slúženie syntézou umenia. Práve tu je zastúpené všetko- architektúra, ikonopis, spev, homília- to všetko pracuje na vytvorení jedinečného obrazu iného sveta, premeneného, v ktorom kraľuje Boh. Chrám je obraz horného Jeruzalema. Je svätým verejným miestom, kde sa oslavuje a velebí Boh, kde sa vykonáva najsvätejšia obeť Christova- svätá Eucharistia, kde sa zhromažďujú veriaci, aby boli účastníkmi spásonosných právd a darov, a taktiež je aj miestom ikonografie. Tak ako apoštoli vidiaci Christovu slávu pri jeho vznesení na nebo s radosťou chválili Boha a dobrorečili Mu v chráme, aj my nasledujme ich vzor. Veď chrám je domom modlitby, domom radosti z prežívania Božej prítomnosti a lásky, prostriedkom v kráčaní k hornému Jeruzalemu, ktorým je večný život s Christom, našim spasiteľom.

 

História PCO v Bežovciach.

Písomné zmienky   pravoslávnej  cirkevnej obce v Bežovciach sa datujú od roku 1950, keď bol na túto farnosť ustanovený o. Frický, ktorý tu bol do roku 1953. Po ňom tu slúžil o. Juraj  Koreň. Po ňom prebral pastiersku službu v roku 1954 o. Ján Fleňko. Za jeho veľkého úsilia  a spolupráce veriacich, bol vo filiálnej obci Záhor vybudovaný chrám. Na farnosti pôsobil do roku 1958.Do roku 1961 tu pôsobil otec Juraj Horkaj a po ňom prišiel o. Štefan  Mandzák. Za jeho pôsobenia bola v roku 1962,vykonaná oprava farskej budovy.

V pohnutom 1968 roku, postihli pravoslávnych veriacich krušné časy a bolo im zakázané slúžiť v chráme. Ale s neoblomnou vierou a odhodlaním pravoslávnych bežovčanov, sa začalo  slúžiť vo farskej budove, a slúžilo sa až do 9.augusta 1970, keď bolo rozhodnuté o spoločnom užívaní chrámu. V tom čase sa ku pravoslávnemu vyznaniu hlásilo 38 rodín. Otec Štefan Mandzák bol správcom pravoslávnej cirkevnej obce do konca svojho života, teda  do dňa 21.10.1988, kedy zosnul.

V nasledujúcom období Hospodin Boh posiela do Bežoviec viacero pravoslávnych kňazov, ktorých sa tu za obdobie 1989- 1994 vystriedalo. O. Jozef Nadzam -správca farnosti Zemplínska Široká, o. Ján Hatrák, správca z Nižnej Rybnice v roku 1989- bol ustanovený za správcu o.Alexander Cap, ktorého po nástupe na vojenskú službu zastupoval o. Dzuba, po ňom znova o. Nadzam a o. Ladislav Kiraľ.

Toto obdobie bolo veľmi ťažké. Po deložovaní o. Capa z farskej budovy, pravoslávni veriaci s pokorou prijali fakt, že vo svojom chráme už bohoslužby konať  nebudú. Po všetkých udalostiach obecný úrad v októbri 1990 vyšiel veriacim v ústrety, a poskytol náhradné bohoslužobné priestory v budove Ruskej školy, kde sa  bohoslužby konali až do 15.októbra 1995.

Túžba pravoslávnych veriacich po vlastnom chráme bola veľká, a po mnohých modlitbách Hospodin vypočul prosby svojich verných, a tak sa zakúpil pozemok. Dňa 24. apríla 1994 bol  posvätený  základný kameň michalovským arcibiskupom Jánom. Hospodin Boh tak požehnal toto miesto na výstavbu nového pravoslávneho chrámu. V Tom období bol za správcu farnosti ustanovený o. Ján Choma.  Strádajúce roky  vystriedali chvíle radosti, keď 15. októbra, bol vladykom Jánom, posvätený nový chrám, zasvätený sviatku Voznesenija Hospodňa (Nanebovstúpenia nášho Hospodina Isusa Christa), ktorý sa stal centrom duchovného života pre  pravoslávnych veriacich v Bežovciach, kde sa môžu schádzať ako jedno spoločenstvo, jedna rodina, zjednocovať sa a zdokonaľovať  vo viere Evanjelia až dodnes. „Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia , pretože bezo mňa nemôžete nič činiť“ (Jn, 15, 3 – 5). A tak s Božou pomocou sa postupne  vedľa chrámu postavila  zvonica, zakúpili sa zvony, lavice do chrámu, upravilo sa okolie chrámu. V roku 2001 sa začalo s výstavbou farskej budovy.

V júni 2008 otca Jána Chomu po krásnych aj náročných 15 rokoch nahradil  otec Ivo Ozimanič. Za jeho pôsobenia sa dokončila farská budova, ktorá sa stala obývanou. Po necelých ôsmich rokoch jeho duchovného vedenia, bol v Pravoslávnej cirkevnej obci Bežovce 3. Apríla 2016  michalovsko- košickým Arcibiskupom  Jurajom  rukopoložený nový kňaz otec  Nikifor Miloš Surma, ktorý sa zároveň stal novým správcom farnosti a zároveň filialnej pravoslávnej obce  v Blatných Remetoch. Nech Hospodin Boh aj naďalej žehná tejto obci a ...my, aby sme v živom spoločenstve s Bohom okúsili život, žili Jeho životom a tak poznali jediného pravého Boha Otca a Isusa Christa, ktorého poslal (1 Jn 5, 20).

 

Ďalšie informácie
Počasie
Registrácia čitateľa

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

GNU redakčný systém phpRS
GNU redakčný systém phpRS

Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.