Adresa obecného úradu:
Bežovce č. 184
PSČ: 07253


Tel. a fax:
00421 056 6590219
e-mail:
oubezovce@lekosonline.sk
   Nastavte si túto stránku ako  vašu domovskú stránku 

Starosta obce: MVDr. Luděk HAMŠÍK
Zástupca starostu: Marek Leitner

Počet obyvateľov: 982


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gh102800/www_root/old/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
Bežovce

ZŠ a MŠ BežovceZákladná škola

Materská škola

 • Riaditeľ ZŠ S MŠ: - PaedDr. Milan Morovský riaditeľ
 • Zástupkyňa pre ZŠ: - Mgr. Mária Halajčíková
 • Zástupkyňa pre MŠ: - Anna Sabo Balogová
  Učitelia
  Trochu faktov
 • Viac informácii na:
  www.zsbezovce.edupage.org
  Kontakt:
  zsbezovce@mail.t-com.sk

  Učitelia:
  • Mgr. Marián Bumbera Triedny učiteľ: 1.A
  • Ing. Anna Bumberová Triedna učiteľka: 9.A
  • Mgr. Jana Gajdošociová Triedna učiteľka: 2.A
  • Mgr. Miloš Gröninger Triedny učiteľ: 8.A
  • Mgr. Jozef Havrila učiteľ Nv
  • Mgr. Anna Horňáková Triedna učiteľka: 4.A
  • Mgr. Miloš Jenčík Triedny učiteľ: 7.A
  • Ing. Marta Jenčíková učiteľka
  • Mgr. Peter Jurašek učiteľ Nv
  • Mgr. Beáta Kačkošová Triedna učiteľka: 5.A
  • Mária Kenderešová vychovávateľka
  • Mgr. Ružena Macková Triedna učiteľka: 3.A
  • Ing. Jana Michlíková Triedna učiteľka: 6.A
  • Mgr. Anton Popovič učiteľ
  • Bc. Jana Ondová učiteľka: MŠ

  naspäť  Trochu faktov:
  • budova školy a školskej dielne ukončená r. 1964
  • 25. október 1964: NÁSTUP ŽIAKOV
  • prvý riaditeľ: Andrej Mižička
  • 24. august 1966: do funkcie riaditeľa nastupuje Alexander Markuš.
  • začiatok r. 1969: začala sa prestavba skladu materiálov na provizórnu školskú jedáleň. Bola ukončená r. 1970. (Postupne v priebehu asi 4-5 rokov sa školská jedáleň pripojila k šatniam školy zväčšením priestorov o sklad potravín spojovacou chodbou).
  • 8. august 1977: do funkcie riaditeľa nastupuje Ján Karovič
  • december 1978: započatie prác pri výstavbe telocvične v akcii “Z”.
  • 9. júl 1982: do funkcie riaditeľky nastupuje PaeDr. Elena Gočová.
  • 29. august 1983: budova telocvične bola po kolaudácií odovzdaná do užívania.
  • 14. február 1991: do funkcie riaditeľa nastupuje Mgr. Ján Korpa-Janov.
  • 1. september 1994: do funkcie riaditeľa nastupuje Mgr. Anton Popovič.
  • r. 1995: škola bola napojená na obecný vodovod.
  • r. 1996: bola splynofikovaná kotolňa školy.
  • r. 2000: rekonštrukcia strechy telocvične a dielne.
  • r. 2001: rekonštrukcia palubovky a okien telocvične.
  • r. 2005: rekonštrukcia a modernizácia školskej stravovne, ZŠS (zariadenie školského stravovania).
  • r. 2005: prestavba uhoľného skladu na spoločenskú miestnosť a cvičnú kuchyňu pre ŠKD.


  naspäť  Ďalšie informácie
  Počasie
  Registrácia čitateľa

  Užívateľské meno:

  Heslo:
  Registrácia nového čitateľa!

  GNU redakčný systém phpRS
  GNU redakčný systém phpRS

  Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.