Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

DHZ Bežovce

DHZO Bežovce funguje ako občianske združenie, ktorého zriaďovateľom je obec Bežovce. Každý DHZO spadá pod celoslovenské občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR). Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. DHZO Bežovce spadá pod Územný výbor ÚzO DPO Michalovce a pod Košický krajský výbor DPO.

 

DHZO Bežovce nadväzuje na činnosť predchádzajúcich zborov dobrovoľných hasičov, ktorý v obci pôsobili od r. 1923

 

V roku 2015 sa obec Bežovce rozhodla zbor dobrovoľných hasičov obnoviť,
ustanovujúca schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Bežovce sa konala 26.2.2016                                                                                            

Spočiatku sa pre chýbajúcu techniku členovia zapájali do pomoci pri príprave obecných akcií ako sú Dni obce, Stavanie mája a pod. Taktiež organizovali letný futbalový turnaj a zimný volejbalový turnaj. Priebežne dopĺňali a modernizovali dostupnú techniku, aby mohli v sezóne 2019 prvýkrát postaviť družstvo na oblastných a pohárových súťažiach V súčasnosti má DHZO 31 členov.

DHZO Bežovce má k dispozícii priestory Požiarnej zbrojnice, ktorá je situovaná v centre obce, v roku 2018 prebehla rekonštrukcia garáže aj horného podlažia, ktoré sa využíva na stretnutia členov.

V roku 2018 získali protipovodňový príves a v roku 2019     CAS 15 Iveco DAILY

                      

 

V októbri 2019 sa zúčastnili taktického cvičenia DHZO Michalovského a Sobraneckého okresu, ktoré sa konalo na Zemplínskej Šírave.

                                 

Funkcie DHZ

  • pomoc obci a jej občanom pri požiaroch a živelných pohromách
  • zabezpečovanie protipožiarnej prevencie a technickej pomoci
  • reprezentácia obce na súťažiach
  • výchova hasičskej mládeže
  • údržba techniky
  • školenie a príprava členov zboru
  • účasť na kultúrnych podujatiach v obci
  • vykonávanie požiarneho dozoru

 

V praxi sa ukazuje, že pri povodniach, veterných smrštiach a snehových kalamitách nie je niekedy možné pokrytie územia okolia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva HaZZ, preto je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor obce.

 

Zloženie výboru DHZO Bežovce

Predseda                                         Michal Čisár

Podpredseda – veliteľ             Ing. Martin Halajčík

Tajomník                                          Milan Pallaipál

Pokladník                                        Luděk Hamšík

Organizačný referent             Mgr. Alexandra Ladányiová

Referent mládeže                       Zuzana Dobo Jeníková

Strojník                                             Marián Kulík

Mater. tech. referent                   Mgr.Katarína Hamšíková