Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Pravoslávna cirkev

S výstavbou nového pravoslávneho chrámu sa  z veľkej iniciatívy veriacich  započalo v roku 1993. Pri výstavbe chrámu pomáhali veriaci, sponzori, dobrodinci, veriaci iných vierovyznaní a eparchialna rada pravoslávnej cirkvi v Michalovciach. Dňa 15. 10. 1995 Jeho preosvietenosť Ján biskup michalovský za asistencie 18. duchovných vykonal posviacku nového pravoslavného chrámu, ktorý zasvätili sviatku Nanebovstúpenia Isusa Christa   Veľká vďaka patri aj duchovnému otcovi mitr. Prot. Jánovi Chomovi ktorí viedol výstavbu nového pravoslávneho chrámu Nanebovstúpenia Isusa Christa. Dnes je súčasťou pravoslávnej cirkevnej obce aj farský úrad, ktorý je pred ukončením. 

V Bežovciach pôsobili títo duchovný: Jan Fleňko, Juraj Koreň, Jozef Frický Jan Mandzak, Alexander Cap, Jozef Nadzam, Ladislav Kiraľ, Ján Choma, Ivo Ozimanič. Terajším správcom farnosti je Miloš Nikifor Surma.