Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Voľby

Zápisnica OKVK - Voľby do Európskeho parlamentu 202410.06.2024 | 634.2 kb
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 202408.04.2024 | 619.48 kb
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 11.03.2024 | 540.65 kb
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu 202401.03.2023 | 378.28 kb
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 202412.02.2024 | 201.89 kb
Zápisnica OkVK - Voľby prezidenta SR dňa 6.4.2024 - II.kolo8.4.2024 | 409.31 kb
Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania - Voľby prezidenta SR 202425.3.2024 | 490.27 kb
Kandidáti pre Voľby prezidenta SR 202423.02.2024 | 189.9 kb
Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - Voľby prezidenta SR 202424.01.2024 | 566.68 kb
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - Voľby prezidenta SR 202424.01.2024 | 377.35 kb
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností - Voľby prezidenta SR 202424.01.2024 | 380.63 kb
Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky - Voľby prezidenta SR 202424.01.2024 | 315.42 kb
Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky - Voľby prezidenta SR 202424.01.2024 | 325.52 kb
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby prezidenta SR 202424.01.2024 | 443.95 kb
Rozhodnutie o vyhlásení Volieb prezidenta SR 202409.01.2024 | 202.38 kb
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR 2023 v obci Bežovce01.10.2023 | 1953.78 kb
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do NR SR24.07.2023 | 35.15 kb
Informácia pre obce v súvislosti s voľbou poštou vo voľbách do NR SR 202318.07.2023 | 534.59 kb
Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre Voľby do NR SR26.06.2023 | 12.05 kb
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre Voľby do NR SR26.06.2023 | 34.13 kb
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre Voľby do NR SR 2023 19.06.2023 | 224.65 kb
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR 202319.06.2023 | 203.94 kb