Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

OPTPM

 

Sme mimovládna mládežnícka organizácia so sídlom v Bežovciach (malá dedina v oblasti Východoslovenskej nížiny v blízkosti Ukrajinských hraníc). Naša organizácia, ako základný článok Republikového Centra Zväzu telesne postihnutej mládeže (ZTPM), vznikla v Apríly 2000 pod názvom: Organizácia pomoci telesne postihnutej mládeže, ktorá združuje telesne postihnutú a zdravú mládež z okresov Sobrance a Michalovce. Tento Základný článok založilo 5 nadšených, mladých, telesne äpostihnutých a zdravých ludí zo spomínaných okresov. Dnes má organizácia takmer 50 členov. Naše aktivity a podujatia pripravujeme a realizujeme vďaka mladým angažovaným dobrovolníkom z našej obci, ktorí vytvorili dva základné kolektívy: IMA Pčolka a IMA Lakocinky.

Naším hlavným cielom je začlenenie telesne postihnutej a sociálne znevýhodnenej mládeže do väcšinovej spoločnosti, ako aj eliminovať negatívne názory na nich. Chceme ukázat, že postihnutí sú rovnocenným členom našej spoločnosti, ako každý druhý človek. Máme nádej, že s našou prácou ako aj ponukou zábavných aktivít, ktoré oživia život každého účastníka, podporíme porozumenie a akceptáciu medzi luďmi.

Svoje ciele naplňame organizovaním rôznych aktivít počas celého roka (Ak si chcete prečitať o našich aktivitách viac, kliknete na číslo roku, ktoré je uvedené v ľavom menu). Okrem toho sa pravidelne stretávame s deťmi našej obce, aby sme pre nich pripravili v lete hry a športy a viac kreatívne a vzdelávacie aktivity v zime. Každá aktivita prispeje ku zlepšeniu vzťahov a priateľstva medzi deťmi a mládežou, z akéhokolvek prostredia.

Špeciálna výzva je začlenenie Rómskych detí do našej aktivity. Nie je to vždy jednoduché ani úspešné, ale veríme, že je to dôležitá úloha. Spolupracujeme aj s rôznymi centrami v regióne, so školou, so škôlkou a s farárom reformovanej cirkvi v Bežovciach. Podporujeme jeden druhého a spolocné organizujeme aktivity, aby sme mali väcšiu možnosť zrealizovať naše ciele.

Skoro od začiatku sme pracovali v rámci európskeho programu Mládež. Organizovali a zúčastnili sme sa na medzinárodných výmenách a seminároch. Od začiatku roku 2004 sme hosťujúca organizácia pre Európsku Dobrovoľnícku Službu (EDS), ktorá umožnuje mladým luďom strávit rok v zahraničí ako dobrovolník a s tým podať pomoc a nové skúsenosti pre miestnu komunitu. Doteraz sme hosťovali dve dobrovolníčky z Nemecka a od Septembra budú v našej organizácii Poľka a Belgičanka.

Dúfame, že stále budeme mať energiu, podporu a možnosti pokračovať a ešte rozšíriť našu prácu. Chceli by sme udržiavať medzinárodné kontakty a pracovať s rôznymi projektmi. Máme ešte veľa nápadov a projektov, ktoré by sme chceli realizovať, lenže potrebujeme čas a ľudí, ktorí chcú s nami pracovať.

Dúfame, že vás naša stránka zaujíma a v prípade, že máte otázky alebo pripomienky, skontaktujte nás!    |   Naša web stránka