Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Súčasnosť

K  31.12.2017 mala obec 983 obyvateľov.  

V roku 2017 sa do našej obce prisťahovalo  22 obyvateľov.

Odsťahovalo z našej obce 12 obyvateľov. 

Zomrelo 18 obyvateľov  z toho 8 mužov a 10 žien. V novembri 2017 sme sa rozlúčili s našou najstaršou obyvateľkou obce Annou Pallai Bilou.

Narodilo sa  8 detí z toho 3 chlapci a  5 dievčat.