Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Súčasnosť

ROK 2017

K  31.12.2017 mala obec 983 obyvateľov.  

V roku 2017 sa do našej obce prisťahovalo  22 obyvateľov.

Odsťahovalo z našej obce 12 obyvateľov. 

Zomrelo 18 obyvateľov  z toho 8 mužov a 10 žien. V novembri 2017 sme sa rozlúčili s našou najstaršou obyvateľkou obce Annou Pallai Bilou.

Narodilo sa  8 detí z toho 3 chlapci a  5 dievčat.

 

ROK 2018

K 31. 12 .2018 mala obec 971 obyvateľov.

V roku  2018  sa do našej obce prisťahovalo 19 obyvateľov.

Odsťahovalo z našej obce  29 obyvateľov.

Zomrelo 14 obyvateľov z toho 7 mužov a 7 žien.

Narodilo sa 12 detí z toho 8 chlapcov a 4 dievčatká.

 

  

ROK 2019

K 31.12.2019 mala obec 963 obyvateľov.

V roku 2019 sa do našej obce prisťahovalo 17 obyvateľov.

Odsťahovalo z našej obce 20 obyvateľov.

Zomrelo 11 obyvateľov z toho 5 mužov a 6 žien.

Narodilo sa 7 detí z toho 4 chlapci a 3 dievčatká.

 

ROK 2020

 K 31.12.2020 mala obec 980 obyvateľov.

V roku 2020 sa do našej obce prisťahovalo 26 obyvateľov.

Odsťahovalo z našej obce 12 obyvateľov.

Zomrelo 6 obyvateľov z toho 2 muži a 4 ženy.

Narodilo sa 9 detí z toho 8 chlapcov a 1 dievčatko.

 

 

ROK 2021

K 31.12.2021 mala obec 972 obyvateľov. 

V roku 2021 sa do našej obce prisťahovalo 22 obyvateľov.

Odsťahovalo  z našej obce 21 obyvateľov.

Zomrelo  16 obyvateľov, z toho  9 mužov a 7 žien.

Narodilo sa 7 detí, z toho 2 chlapci a 5 dievčatiek.

 

ROK 2022

 

K 31.12.2022 mala obec 977 obyvateľov.

V roku 2022 sa do našej obce prisťahovalo 29 obyvateľov.

Odsťahovalo z našej obce 19 obyvateľov.

Zomrelo 15 obyvateľov, z toho 7 mužov a 8 žien.

Narodilo sa 10 detí, z toho 3 chlapci a 7 dievčatiek. 

 

Rok 2023

 

K 31.12.2023 mala obec 972 obyvateľov.

V roku 2022 sa do našej obce prisťahovalo 12 obyvateľov.

Odsťahovalo z našej obce 17 obyvateľov.

Zomrelo 9 obyvateľov, z toho 6 mužov a 3 ženy.

Narodilo sa 9 detí, z toho 4 dievčatká a 5 chlapcov.