Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Zmluvy

2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o Dodatok č. 2 FURA s.r.o.31.08.2021 | 315.78 kb
Dodatok k zmluve Orange03.08.2021 | 970.78 kb
Dodatok k zmluve Slovak Telekom22.07.2021 | 316.33 kb
Zmluva o poskytovaní služieb AS EKO8.6.2021 | 607.8 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)27.05.2021 | 3067.97 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)27.05.2021 | 3122.68 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)27.05.2021 | 2710.72 kb
Poistná zmluva zodpovednosti za škodu21.05.2021 | 713.58 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)20.5.2021 | 3023.57 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)20.5.2021 | 3172.56 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)19.05.2021 | 2748.47 kb
Zmluva č. 321 0793 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR18.5.2021 | 1756.97 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)14.05.2021 | 3066.78 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)14.05.2021 | 2274.19 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)12.05.2021 | 1387.3 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)07.05.2021 | 3073.88 kb
Kúpno-predajná zmluva07.05.2021 | 664.72 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)29.04.2021 | 9479.9 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)29.04.2021 | 3208.27 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)29.04.2021 | 3058.64 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)23.04.2021 | 1355.93 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)22.04.2021 | 1634.31 kb
Príloha č. 2 k zmluve zo dňa 08.06.2020 v oblasti triedeného zberu19.04.2021 | 375.72 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)15.04.2021 | 3029.99 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)15.04.2021 | 3210.17 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)13.04.2021 | 2813.44 kb
Dodatok k zmluve od dodávke elektriny12.04.2021 | 676.35 kb
Zmluva o nájme nehnuteľnosti JUKOS spol. s r.o.08.04.2021 | 558.62 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)08.04.2021 | 3206.39 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)08.04.2021 | 3068.86 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)08.04.2021 | 2802.29 kb
Zmluva o nájme nehnuteľnosti Delta Telekom Servis s.r.o.30.03.2021 | 561.09 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)30.03.2021 | 2796.81 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)30.03.2021 | 3076.6 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)30.03.2021 | 3207.15 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)25.03.2021 | 3065.97 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)25.03.2021 | 2075.99 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)25.03.2021 | 3188.09 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)18.03.2021 | 3254.69 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)18.03.2021 | 2800.78 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)18.03.2021 | 2796.13 kb
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 17.03.2021 | 358.95 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)12.03.2021 | 2821.48 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)11.03.2021 | 2465.24 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)11.03.2021 | 962.95 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)04.03.2021 | 3097.44 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)04.03.2021 | 3092.89 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)04.03.2021 | 2461.23 kb
Zmluva - romska cesta4.3.2021 | 11.31 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)26.02.2021 | 2344.02 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)26.02.2021 | 3130.14 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)26.02.2021 | 3262.97 kb
Poistná zmluva19.02.2021 | 700.24 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)19.02.2021 | 2995.86 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)18.02.2021 | 3234.16 kb
Zmluva o poskytovaní služieb(Bežovce MOM)18.02.2021 | 3086.58 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)11.02.2021 | 3083.79 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)12.02.2021 | 3038.69 kb
Zmluva o poskytovaní služieb (Bežovce MOM)22.01.2021 | 3288.98 kb
Poistná zmluva22.01.2021 | 695.83 kb
Zmluva o zneškodnení zdravotného odpadu20.01.2021 | 710.17 kb
Dodatok č. 1 zmluva na vývoz nebezpečného odpadu13.01.2021 | 445.12 kb
Dohoda č. 20/42/010/7004.01.2021 | 2390.82 kb

2020

Dodatok č. 1 zmluva o odpadoch29.12.2020 | 913.36 kb
Zmluva o odpadoch č. O 03/202115.12.2020 | 4196.21 kb
Zmluva o združení fin. prostriedkov08.12.2020 | 2445.84 kb
Zmluva o výpožičke07.12.2020 | 516.55 kb
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - kamery13.11.2020 | 6283.34 kb
Objednávka "Rekonštrukcia oplotenia pri ZS Bežovce"14.10.2020 | 302.93 kb
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci MF SR12.10.2020 | 6109.24 kb
Dohoda č. 20/42/012/59 - Úrad práce,soc.vecí a rodiny Michalovce01.10.2020 | 1513.64 kb
Zmluva o zriadení vecného bremena 1748/VSD/202030.09.2020 | 1556.42 kb
Kúpna zmluva 1745/VSD/202030.09.2020 | 1245.27 kb
Zmluva o poskytnutí dotácie - kanalizácia 202003.09.2020 | 11.31 kb
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu8.6.2020 | 1043.45 kb
Kúpna zmluva č. 0845/VSD/202005.06.2020 | 2811.86 kb
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu29.05.2020 | 2657.32 kb
Rámcová zmluva Boloni s.r.o.01.05.2020 | 1585.07 kb
Zmluva č.3200728 o poskytnutí dotácie z prost. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR26.03.2020 | 1779.53 kb
Dodatok č. 3 NATUR-PACK a.s.28.02.2020 | 4268.74 kb
Rámcová zmluva Lonater 24.02.2020 | 1448.08 kb
Zmluva o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb25.02.2020 | 1459.83 kb
Rámcova kúpna zmluva - COOP Jednota Michalovce21.02.2020 | 527.28 kb
Fúra s.r.o. - Dodatok č. 1/202021.02.2020 | 568.79 kb
Zmluva o spolupráci NP TSP II28.01.2020 | 11.31 kb
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 18.12.201921.01.2020 | 1982.34 kb
Rámcová zmluva MICOMP spol. s.r.o.15.01.2020 | 1491.78 kb
Ramcová zmluva MIPA MI s.r.o.02.01.2020 | 1384.5 kb
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu16.12.2019 | 1630.05 kb

2019

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. Z 20163579430.12.2019 | 297.48 kb
Kúpna zmluva20.12.2019 | 3700.23 kb
Zmluva o dielo č. 2019/MKS kamery02.12.2019 | 7388.24 kb
Servisná zmluva č. 791900431230.10.2019 | 4359.68 kb
Protokol o odovzdaní pozemkov1.10.2019 | 11.31 kb
Zmluva o poskytnutí dotácie - KD27.9.2019 | 11.31 kb
Zmluva o dielo č. 01/09/201909.09.2019 | 3305.97 kb
Dodatok k zmluve N20160128026D0202.09.2019 | 654.89 kb
Zmluva o dielo č. 3 - KD27.8.2019 | 3488.77 kb
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku08.08.2019 | 978.17 kb
Zmluva o prenájme reklamnej plochy05.08.2019 | 790.73 kb
Zmluva o elektronických službách01.07.2019 | 207.48 kb
Zmluva o účte - SLSP a.s.01.07.2019 | 141.04 kb
Zmluva o účte - SLSP a.s.01.07.2019 | 222.62 kb
Zmluva o účte - SLSP a.s.01.07.2019 | 222.9 kb
Zmluva o poskyt. dotácie z rozpčtu obce č. 4/201927.06.2019 | 640.09 kb
Zmluva o poskyt. dotácie z rozpčtu obce č. 3/201927.06.2019 | 641.31 kb
Zmluva o poskyt. dotácie z rozpčtu obce č. 2/201927.06.2019 | 638.17 kb
Zmluva o poskyt. dotácie z rozpčtu obce č. 1/201927.06.2019 | 924.93 kb
Dodatok č. 1 k zmluve č. 074KE22000312.06.2019 | 11.37 kb
Zmluva o poskytnutí dotácie - kanalizácia05.06.2019 | 11.31 kb
Dodatok k zmluve N20160128026D0105.06.2019 | 2232.54 kb
Zmluva č. 149 266 o poskytnutí dotácie z prostr. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR24.04.2019 | 1718.47 kb
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD01.04.2019 | 1108.51 kb
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD01.04.2019 | 1226.08 kb
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest29.03.2019 | 5793.69 kb
Zmluva Orange poskytovanie služieb18.3.2019 | 792.24 kb
Zmluva Orange Orange - Zmluva o poskytnutí verejných služieb18.03.2019 | 789.68 kb
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ZEPO12.03.2019 | 453.98 kb
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Odstránenie a sanácia miest .......11.03.2019 | 5841.63 kb
Dotatok č. 2 - k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi01.03.2019 | 1323.47 kb
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky22.02.2019 | 4378.62 kb
Slovak Telekom a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29.01.2019 | 2166.18 kb
Slovak Telekom a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29.01.2019 | 1938.35 kb
Dodatok k zmluve A8260248 o poskytovaní verejných služieb17.1.2019 | 1909.84 kb
Zmluva Orange zľavy17.1.2019 | 643.61 kb

2018

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo Rekonštrukcia el. rozvodov v telocvični07.12.2018 | 1883.07 kb
Zmluva o dielo Rekonštrukcia el. rozvodov v telocvični07.12.2018 | 9665.17 kb
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. DI/201829.11.2018 | 1710.73 kb
Zmluva o dielo č. DI/201829.11.2018 | 5430.7 kb
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018 MŠVVaŠ SR23.11.2018 | 11.34 kb
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 201819.11.2018 | 11.35 kb
Dohoda o zabezpečení povinnej práce8.11.2018 | 2997.26 kb
Zmluva o NFP - skládky08.11.2018 | 6405.75 kb
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Oprava strechy nad dielňou7.11.2018 | 6365.48 kb
Zmluva o dielo Oprava strechy nad dielňou 07.11.2018 | 2268.79 kb
Zmluva o dielo Kultúrny dom05.10.2018 | 5085.31 kb
Zmluva o bežnom účte - Prima banka a.s.05.10.2018 | 324.53 kb
K zmluve o združenej dodávke elektriny - objednávka programu BIZNIS24.09.2018 | 511.89 kb
Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.15.08.2018 | 532.49 kb
Zmluva o NFP - Kanalizácia obce Bežovce10.08.2018 | 6147.55 kb
Zmluva o dielo Oprava miestnej komunikácie20.07.2018 | 2554.22 kb
Zmluva o dielo MK hlas16.07.2018 | 2179.92 kb
Zmluva o nájme nebytových priestorov16.07.2018 | 881.09 kb
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/0311.07.2018 | 314.38 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 4201825.06.2018 | 670.18 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 3201825.06.2018 | 673.98 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 2201825.06.2018 | 690.45 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 1201825.06.2018 | 679.28 kb
Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-0000770-00325.06.2018 | 3937.78 kb
Zmluva o grantovom účte25.06.2018 | 377.24 kb
Zmluva o dielo Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Bežovce11.06.2018 | 2545.55 kb
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Oprava miestnej komunikácie 07.06.2018 | 889.37 kb
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny05.06.2018 | 1004.52 kb
Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu25.05.2018 | 1278.99 kb
Dodatok č.425.5.2018 | 740.39 kb
Zmluva o úvere č. 22/063/0917.5.2018 | 472.5 kb
Zmluva o Municipálnom úvere17.5.2018 | 63.85 kb
Zmluva Orange - dodatok10.05.2018 | 2196.67 kb
Zmluva s SPP30.4.2018 | 1834.48 kb
Geodetický a kartografický ústav Bratislava24.04.2018 | 301.8 kb
Natur-Pack16.4.2018 | 1771.34 kb
Zmluva_PPA23.3.2018 | 6095.77 kb
dobrovoľná požiarna ochrana20.3.2018 | 1512.88 kb
zmluva o nájme nehnuteľnosti Východoslovenská distribučná, a.s.19.2.2018 | 1143.77 kb
zmluva o poskytovaní služieb Mapa Slovakia14.2.2018 | 8649.3 kb
Poistna zmluva30.1.2018 | 1726.11 kb
Poistna zmluva29.1.2018 | 1664.74 kb
Zmluva o najme hrobového miesta1.1.2018 | 355.59 kb

2017

2016