Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Zmluvy

2021

2020

2019

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. Z 20163579430.12.2019 | 297.48 kb
Kúpna zmluva20.12.2019 | 3700.23 kb
Zmluva o dielo č. 2019/MKS kamery02.12.2019 | 7388.24 kb
Servisná zmluva č. 791900431230.10.2019 | 4359.68 kb
Protokol o odovzdaní pozemkov1.10.2019 | 11.31 kb
Zmluva o poskytnutí dotácie - KD27.9.2019 | 11.31 kb
Zmluva o dielo č. 01/09/201909.09.2019 | 3305.97 kb
Dodatok k zmluve N20160128026D0202.09.2019 | 654.89 kb
Zmluva o dielo č. 3 - KD27.8.2019 | 3488.77 kb
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku08.08.2019 | 978.17 kb
Zmluva o prenájme reklamnej plochy05.08.2019 | 790.73 kb
Zmluva o elektronických službách01.07.2019 | 207.48 kb
Zmluva o účte - SLSP a.s.01.07.2019 | 141.04 kb
Zmluva o účte - SLSP a.s.01.07.2019 | 222.62 kb
Zmluva o účte - SLSP a.s.01.07.2019 | 222.9 kb
Zmluva o poskyt. dotácie z rozpčtu obce č. 4/201927.06.2019 | 640.09 kb
Zmluva o poskyt. dotácie z rozpčtu obce č. 3/201927.06.2019 | 641.31 kb
Zmluva o poskyt. dotácie z rozpčtu obce č. 2/201927.06.2019 | 638.17 kb
Zmluva o poskyt. dotácie z rozpčtu obce č. 1/201927.06.2019 | 924.93 kb
Dodatok č. 1 k zmluve č. 074KE22000312.06.2019 | 11.37 kb
Zmluva o poskytnutí dotácie - kanalizácia05.06.2019 | 11.31 kb
Dodatok k zmluve N20160128026D0105.06.2019 | 2232.54 kb
Zmluva č. 149 266 o poskytnutí dotácie z prostr. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR24.04.2019 | 1718.47 kb
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD01.04.2019 | 1108.51 kb
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD01.04.2019 | 1226.08 kb
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest29.03.2019 | 5793.69 kb
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ZEPO12.03.2019 | 453.98 kb
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Odstránenie a sanácia miest .......11.03.2019 | 5841.63 kb
Dotatok č. 2 - k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi01.03.2019 | 1323.47 kb
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky22.02.2019 | 4378.62 kb

2018

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo Rekonštrukcia el. rozvodov v telocvični07.12.2018 | 1883.07 kb
Zmluva o dielo Rekonštrukcia el. rozvodov v telocvični07.12.2018 | 9665.17 kb
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. DI/201829.11.2018 | 1710.73 kb
Zmluva o dielo č. DI/201829.11.2018 | 5430.7 kb
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018 MŠVVaŠ SR23.11.2018 | 11.34 kb
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 201819.11.2018 | 11.35 kb
Dohoda o zabezpečení povinnej práce8.11.2018 | 2997.26 kb
Zmluva o NFP - skládky08.11.2018 | 6405.75 kb
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Oprava strechy nad dielňou7.11.2018 | 6365.48 kb
Zmluva o dielo Oprava strechy nad dielňou 07.11.2018 | 2268.79 kb
Zmluva o dielo Kultúrny dom05.10.2018 | 5085.31 kb
Zmluva o bežnom účte - Prima banka a.s.05.10.2018 | 324.53 kb
K zmluve o združenej dodávke elektriny - objednávka programu BIZNIS24.09.2018 | 511.89 kb
Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.15.08.2018 | 532.49 kb
Zmluva o NFP - Kanalizácia obce Bežovce10.08.2018 | 6147.55 kb
Zmluva o dielo Oprava miestnej komunikácie20.07.2018 | 2554.22 kb
Zmluva o dielo MK hlas16.07.2018 | 2179.92 kb
Zmluva o nájme nebytových priestorov16.07.2018 | 881.09 kb
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/0311.07.2018 | 314.38 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 4201825.06.2018 | 670.18 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 3201825.06.2018 | 673.98 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 2201825.06.2018 | 690.45 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 1201825.06.2018 | 679.28 kb
Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-0000770-00325.06.2018 | 3937.78 kb
Zmluva o grantovom účte25.06.2018 | 377.24 kb
Zmluva o dielo Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Bežovce11.06.2018 | 2545.55 kb
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Oprava miestnej komunikácie 07.06.2018 | 889.37 kb
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny05.06.2018 | 1004.52 kb
Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu25.05.2018 | 1278.99 kb
Dodatok č.425.5.2018 | 740.39 kb
Zmluva o úvere č. 22/063/0917.5.2018 | 472.5 kb
Zmluva o Municipálnom úvere17.5.2018 | 63.85 kb
Zmluva s SPP30.4.2018 | 1834.48 kb
Geodetický a kartografický ústav Bratislava24.04.2018 | 301.8 kb
Natur-Pack16.4.2018 | 1771.34 kb
Zmluva_PPA23.3.2018 | 6095.77 kb
dobrovoľná požiarna ochrana20.3.2018 | 1512.88 kb
zmluva o nájme nehnuteľnosti Východoslovenská distribučná, a.s.19.2.2018 | 1143.77 kb
zmluva o poskytovaní služieb Mapa Slovakia14.2.2018 | 8649.3 kb
Poistna zmluva30.1.2018 | 1726.11 kb
Poistna zmluva29.1.2018 | 1664.74 kb
Zmluva o najme hrobového miesta1.1.2018 | 355.59 kb

2017

2016