Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Zmluvy

2018

Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.15.08.2018 | 532.49 kb
Zmluva o NFP - Kanalizácia obce Bežovce10.08.2018 | 6147.55 kb
Zmluva o dielo Oprava miestnej komunikácie20.07.2018 | 2554.22 kb
Zmluva o dielo MK hlas16.07.2018 | 2179.92 kb
Zmluva o nájme nebytových priestorov16.07.2018 | 881.09 kb
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/0311.07.2018 | 314.38 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 4201825.06.2018 | 670.18 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 3201825.06.2018 | 673.98 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 2201825.06.2018 | 690.45 kb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 1201825.06.2018 | 679.28 kb
Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-0000770-00325.06.2018 | 3937.78 kb
Zmluva o grantovom účte25.06.2018 | 377.24 kb
Zmluva o dielo Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Bežovce11.06.2018 | 2545.55 kb
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Oprava miestnej komunikácie 07.06.2018 | 889.37 kb
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny05.06.2018 | 1004.52 kb
Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu25.05.2018 | 1278.99 kb
Dodatok č.425.5.2018 | 740.39 kb
Zmluva o úvere č. 22/063/0917.5.2018 | 472.5 kb
Zmluva o Municipálnom úvere17.5.2018 | 63.85 kb
Zmluva s SPP30.4.2018 | 1834.48 kb
Geodetický a kartografický ústav Bratislava24.04.2018 | 301.8 kb
Natur-Pack16.4.2018 | 1771.34 kb
Zmluva_PPA23.3.2018 | 6095.77 kb
dobrovoľná požiarna ochrana20.3.2018 | 1512.88 kb
zmluva o nájme nehnuteľnosti Východoslovenská distribučná, a.s.19.2.2018 | 1143.77 kb
zmluva o poskytovaní služieb Mapa Slovakia14.2.2018 | 8649.3 kb
Poistna zmluva30.1.2018 | 1726.11 kb
Poistna zmluva29.1.2018 | 1664.74 kb

2017

2016