Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Rímskokatolická cirkev

V Bežovciach už v prvej polovici 19. storočia stál filiálny rímskokatolícky drevený kostol zasvätený Panne Márii. Kostol však časom schátral a zanikol. Výstavba murovaného rímskokatolíckeho kostola sa začala v roku 1913 a ukončená bola v roku 1922. Menšie poškodenia  z II. svetovej vojny odstránili v roku 1948.

Je to neoromanská stavba, má jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutý pruskými klenbami. Vonkajšia úprava s formami prechodného slohu uhorskej romantiky. Bočné steny veže riešené na spôsob trojramenných romanských štítov siahajúcich hrotom až k veľkému zvukovému oknu. Pôvodne ihlancová strecha stiahnutá do hĺbky trojhranných štítov je skrátená, jej zakončenie je upravené do vodorovného tvaru, na ktorom je postavený kríž.

V roku 1998 bol kostol zrekonštruovaný. Bol inštalovaný nový mramorový oltár, ambón a neskôr i krsteľnica. Dňa 22. marca 1998 obnovený kostol konsekroval košický arcibiskup mons. Alojz Tkáč.

Filiálka aj naďalej spadá pod farnosť Jenkovce.  Od roku 2014 pôsobí ako farár o. Marián Kašaj.