Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Ďalšie dokumenty

Pozvánka na zasadnutie OZ20.10.2020 | 203.73 kb
Kolaudačné rozhodnutie8.10.2020 | 3842.48 kb
Zverejnenie zámeru07.10.2020 | 160.69 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ14.09.2020 | 266.13 kb
Návrh plánu kontrolnej činnosti19.08.2020 | 758.64 kb
Opatrenia RVPS Michalovce 27.6.2020 | 1381.22 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 201922.06.2020 | 650.51 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ15.06.2020 | 131.17 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 201903.06.2020 | 650.59 kb
Oprava rozhodnutia - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce05.05.2020 | 1868.32 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ09.03.2020 | 318.74 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ06.12.2019 | 141.26 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2020 - 2021 -202226.11.2019 | 6625.98 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ08.10.2019 | 318.16 kb
Povolenie uskutočnenia stavby10.09.2019 | 5813.59 kb
informácie pre chovateľov psov19.06.2019 | 381.09 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 201814.06.2019 | 857.27 kb
Rozhodnutie - stavebné povolenie VSD a.s. Košice11.06.2019 | 1799.09 kb
Návrh - záverečný účet obce Bežovce za rok 201828.05.2019 | 853.58 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ25.03.2019 | 239.82 kb
Zámer vecného bremena13.02.2019 | 215.36 kb
Zámer odpredaja13.02.2019 | 217.97 kb
Poverenie na zastupovanie04.02.2019 | 688.33 kb
Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných23.01.2019 | 3866.49 kb
Rozhodnutie o umiestnení stavby9.1.2019 | 5557.36 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ03.12.2018 | 141.72 kb
Návrh viacročného rozpočtu obce Bežovce 2019 - 2020 -202121.11.2018 | 12311.54 kb
Správne konanie - oznámenie25.09.2018 | 603.86 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ04.09.2018 | 379.29 kb
Záverečný účet obce Bežovce za rok 201721.6.2018 | 748.03 kb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Bežovce - aktualizácia15.6.2018 | 368.95 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ12.06.2018 | 140.49 kb
Zámer prenájmu majetku31.05.2018 | 116.58 kb
Pozvánka na zasadnutie OZ24.05.2018 | 201.83 kb
Program rozvoja obce Bežovce na roky 2016 - 20252.1.2018 | 2427.11 kb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Bežovce na roky 2012 - 201625.10.2012 | 979.24 kb