Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Súbor Bežovčan

Naša  FS vznikla v roku 2008 a bola súčasťou MO Matice slovenskej a tvorilo ju asi 13 žien. Mali požičané kroje a muzikantov amatérov, ale chuť niečo pekné vytvoriť.

Kolektív sa postupne menil. Možno v kolektíve nezostali speváčky s  najlepším hlasom, ale určite ostali tie s najväčšou ochotou. Vystupovali sme s pesničkami svojich starých mám doma, u susedov, potom v okresnom meste i Košiciach. Boli sme na oslavách v Martine a postupne pribúdalo i zahraničie. Najprv Ukrajina, potom Lotyšsko, Chorvátsko. Nezostali sme len pri piesňach. Pospomínali sme si aj na zvyky pri rôznych príležitostiach a urobili z nich pásma, napr. páranie peria, stavanie mája, dožinkové slávnosti , varenie lekváru, lúpanie kukurice, Vianočné pásmo. V spolupráci so školskou družinou sme nacvičili rozprávku o hlúpej žene v zemplinčine. Každý rok organizujeme súťaž v lepení „Bežovskích pirohov“. Tie sme mali možnosť predviesť aj pre divákov RTVS. V televíznej relácii Kapura sme predviedli odobierku nevesty a na kastingu Zem spieva sme dokazovali, že folklór vzniká aj dnes. O tom svedčí aj naše prvé CDečko  - Daj vám Bože ščesce,  na ktorom je 12 vlastných pesničiek. Okrem neho sme vydali ešte 2 CD nosiče a pracujeme na ďalšom.

Folklór nás baví, teší a napĺňa a dúfam, že to tak bude aj naďalej.