Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Firmy a podnikatelia

 

 

 

Milan Sabo, samostatne hospodáriaci roľník, 072 53 Bežovce 294, okres Sobrance

 

1.Základné údaje

Majiteľ : Milan Sabo, č.t. 0915 959 087, email : sabobezovce@gmail.com

sídlo : Bežovce 421

právna forma : samostatne hospodáriaci roľník, živnostenské oprávnenie

predmet činnosti :poľnohospodárska prvovýroba, podnikanie v rozsahu voľných živnosti

2.Opis firmy

Samostatne hospodáriaci roľník je právna forma, ktorá umožňuje fyzickým osobám podnikať v poľnohospodárstve na základe zápisu Obecného úradu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. Táto jednoduchá forma umožňuje prevádzkovať rastlinnú i živočíšnu výrobu ako aj poskytovať služby v oblasti poľnohospodárstva. Okrem toho od roku 2009 mám vydané živnostenské oprávnenie na pohostinskú činnosť, ubytovacie služby, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, veľkoobchod a maloobchod, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, na výrobu výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia a korku.

3. Opis výrobkov a služieb

Výmera obhospodarovanej pôdy: 298,54 Ha v katastroch Bežovce a Jenkovce. Základom rastlinnej výroby je aj naďalej zostane produkcia krmív pre živočíšnu výrobu a to: pšenice, jačmeňa, tritikále, ovsa, ale aj soje, slnečnicea repky olejnej.

Pre zlepšenie svojej finančnej situácie chcem sa venovať aj inej činnosti nielen poľnohospodárstvu. Rekonštrukciou bývalej administratívnej budovy na agroturistický a rekreačný objekt vznikla reštaurácia s kapacitou 100 osôb a ubytovacie služby pre 10 osôb.

V oblasti poskytovania služieb okrem služieb pre rastlinnú výrobu v poľnohospodárstve, plánujem poskytovať aj rekreačné a rekondičné služby. Jednou z takýchto služieb je aj jazda na koňoch a vyhliadkové jazdy na koči.

 

 

 

 

 

Sativus s,r.o

Firma pod týmto názvom funguje od roku 2013, ako následnicka firma po ukončení podnikania súkromne hospodáriacej roľníčky, ktorá bola registrovaná od roku 1995.

V minulosti bola v prevádzke rastlinná aj živočíšna výroba. V sučasnosti obhospodaruje 250 hektárov ornej pôdy.Rastlinná výroba je zameraná hlavne na pestovanie obilnín a olejnín.

Poľnohospodárske práce vykonáva prevažne vlastnými mechanizačnými prostriedkami. Zamestnáva dvoch stálych pracovníkov a príležitostne v sezóne jedného až dvoch brigadnikov.

 

Ing.  Dobo Jenik  Ľubomír - SHR

Unimex s r. o.

Anna Kuchnová  - SHR

Agroteam Bežovce

JUKOS s r. o.