Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Gréckokatolická cirkev

 

 


Gréckokatolícka cirkev

farnosť Bežovce   

Gréckokatolícka cirkev
     Patrí do skupiny cirkví, ktoré svojou vierou v Trojosobného Boha zjavujúceho sa v obraze milujúceho Otca, vyrástli z lona prvotnej, apoštolskej a katolíckej cirkvi. Gréckokatolícka cirkev sa hlási k byzantskej liturgickej tradícií, ktorej kultúra sa v podstatnej miere premieta navonok v celom jej vonkajšom kúlte. Jej obrady, korými navonok prezentuje svoj vzťah k Bohu, majú koreňe v ranokresťanských dobách, v prvotnej cirkvi, ktorá žila v Antiochií a Jeruzaleme. Tento spôsob Božieho kultu spolu so Zjavením k nám priniesli z Byzancie slovanskí apoštoli sv. Cyril a Metod. Naša cirkev sa cíti byť kontinuátorkou tejto byzanskej misie na slovensku.

Gréckokatolícka farnosť Bežovce
     Jednou z dominant obci Bežovce na ulici Soroška je gréckokatolícky kostol / cerkov/. Tento kostol je živým znakom cirkvi byzanského obradu zjednotenej s Rímom.

Charakteristika chrámu
     Murovaný chrám bol postavený v roku 1912 a je zasvätený Nanebovstupeniu Pána. Má jednoloďový priestor s polykonálnym uzáverom presbytéria. Chrám bol maľovaný v roku 1969, maliarom Berecom. Hlavný obraz chrámu tvorý vyobrazenie- korunovanie Panny Márie. Veža je trojstupňová mierne cibuľovytá baroková s dvoma kopulami. Hlavný oltár je pseudoklasicistický s baldachynom a pochádza z roku 1922.

Dejiny farnosti
     Pôvoná farnosť bola zriadená v roku 1713. Od roku 1713 do roku 1945 bola farnosť Bežovce sídlom dekanátu. Pod Bežovský dekanát patrili tieto obce: Záhor, Lekárovce, Vysoká nad Uhom, Vyšné Nemecké, Tašuľa, Maťovce a Slemence. Bežovská farnosť patrila pod Michalovský vikariat. V čase vojny v roku 1944 bol chrám poškodený a interier bol vyplienený. Farská budova bola zničená strelami. Dedina bola vysťahovaná a veriaci žili v krutých podmienkach. Matriky sú od roku 1778. V tomto čase vlastníme iba jednu matriku a to od roku 1968.
     Dňa 28. apríla v roku 1950 úradna moc zrušila gréckokatolícku cirkev, čo ju, ako sa neskôr ukázalo, pomohlo vnútorne zoceliť. Začalo sa najtemnejšie obdobie slovenských gréckokatolíkov v celej ich doterajšej histórie. Po prešovskom sobore chrám a farská budova boli našej cirkvi násilne odobraté. Napriek násilnej a úplnej likvidácií prešovské biskupstvo v srdciach svojích veriacich a kňazov naďalej žilo. A keď začiatkom roka 1968 došlo v našej spoločnosti k demokratickým zmenám, tzv. pražskej jari, prihlásili sa o svoje práva aj gréckokatolíci.
     Po dlhých rokoch sa vracajú kňazi domov k svojím veriacim a tak to bolo aj vo farnosti Bežovce, ale napriek tomu majetkoprávne vzťahy ktoré vznikli po likvidácií našej cirkvi neboli vysporiadané a chrám bol v spoločnom uživaní s pravoslávnou cirkvou. Po nežnej revolúcií v novembri 1989 boli majetkoprávne pomery vysporiadané. V roku 1994 bol obnovený chrám a opravená farská budova. V roku 1995 pri príležitosti odpustovej slávnosti navštívil farnosť biskup mons. Ján Hirka, prešovský eparcha a posvätil obnovený chrám a farskú budovu. Pre veriacich to bola radostná udalosť a zadosťučinenie po štyridsaťročnom utláčaní.
     V roku 1997 rímsky pápež Ján Pavol II. zriadil Gréckokatolícky apoštolský exarchát so sídlom v Košiciach, pod ktorý spadá aj farnosť Bežovce. Koncom júna v roku 1997 farnosť navštívil vladyka Milan Chautur aby po dlhých rokoch uviedol pre veriacich gréckokatolíkov nového farára o. Vlastimila Bajužika /ThDr., Phd./. V tomto čase má farnosť cca. 167 veriacich.
     Od roku 2011 má farnosť nového farára ktorým je Mgr. Michal Stuľak.
 

Zoznam kňazov pôsobiacich vo farskom úrade:
1789 - 1800 o. Joakym Smandraj
1800 - 1813 o. Eugen Fircak
1913 - ?      o. Joannes Salamon
1910 - 1934 o. Karol Kompordaj
1934 - 1950 o. Ľudovít Malcher
1968 - 1969 o. Mikuláš Bežovcský, exc. Lekárovce
1969 - 1974 o. Jaroslav Paľovčík
1974 - 1981 o. Ján Parnahaj
1981 - 1988 o. Michal Vasiľ, ml., exc. Lekárovce
1988 - 1991 o. Michal Šándor, exc. Lekárovce
1991 - 1997 o. Marko Rozkoš, exc. Lekárovce
1997 - 2004 o. Vlastimil Bajužik
2004 - 2008 o. Patrik Jurko
2008 - 2011 o. Jozef Havrila
2011 - 2017 o. Michal Stuľak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2017 -              Mgr. Jozef Kornecký, farár