Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

O stránke

Prehlásenie o prístupnosti

Internetové stránky sú optimalizované pre:

- Internet explorer verzia 7, a vyššie
- FireFox verzia 3,6 a vyššie
- Chrome 10.0 a vyššie
- Opera 9 a vyššie

Bezproblémová funkcionalita je zachovaná aj pri ostatných známych prehliadačoch v ich aktuálnych verziách.

Internetové stránky sú naprogramované a implementované v súlade s pravidlami prístupnosti podľa nasledovných metodík:

- WCAG 1.0 (konzorcium W3C)
- Blind Friendly Web

Veľkosť textov

Veľkosť textov je definovaná v pointoch (pt).

Štandardy

Štruktúra layoutu aj obsahu je vytvorená podľa štandardu HTML5, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov CSS2 a CSS3. Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť v nastaveniach prehliadača, pričom to neovplyvní prístupnosť web stránok. Tieto špecifikácie umožňujú prezeranie web stránok bez obmedzenia funkčnosti na ľubovoľnom prehliadači.

Obrázky

Všetky obrázky a fotografie nesúce nejaký obsah sú označené pomocou atribútov "alt" a/alebo "title". Internetové stránky sú ovládateľné a čitateľné aj s vypnutým zobrazením obrázkov.

Farby

Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by teda mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu. Internetové stránky sú použiteľné aj pri nastavení pracovného prostredia "Vysoký kontrast" (High contrast).

Štruktúrovaný obsah

Pri prezeraní stránok bezbariérovým prístupom (napr. s vypnutými kaskádovými štýlmi alebo v čisto textovom prehliadači) je možné preskočiť navigáciu a premiestniť sa priamo na obsah stránky. Na stránkach je dodržané sémantické štruktúrovanie obsahu pomocou značiek hx, čo uľahčuje preskakovanie po tématických častiach obsahu.

Hyperlinky

Textové odkazy (hyperlinky) sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu trvalým, alebo dočasným podčiarknutím.