Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Podmienky pre použitie

Obecný úrad Bežovce (ďalej "prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom internetových stránok www.bezovce.sk.

Na týchto internetových stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov.

Využitie informácií na internetových stránkach pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných internetových stránkach, alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

Stránky obsahujú odkazy aj na internetové domény tretích strán. Za obsah týchto na týchto internetových doménach prevádzkovateľ internetových stránok nenesie žiadnu zodpovednosť.

Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.