Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Obecný úrad 


Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce


Starosta obce: MVDr.Luděk HAMŠÍK

Zástupca starostu: Marek LeitnerPoslanci obecného zastupiteľstva:


Marek Leitner - zástupca starostu

Ing. Martin Halajčik

Mgr.Tomáš Tkáč

Juraj Sadilek

Pavol Gajdoš

Ing.Juraj Hreňo

Dušan Matej


Komisie zriadené
obecným zastupiteľstvom

dňa 9.2.2015

1. Komisia finančná a správu obecného majetku

    predseda komisie: Mgr.Tomáš Tkáč
    členovia komisie: p. Baláž Anton
Mgr. Anna Sidorová


2. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

    predseda komisie: p. Sadílek Juraj
    členovia komisie: p. Matej Dušan

Ing. Lorinc Štefan

p. Mária Sabová

3. Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

    predseda komisie: p. Gajdoš Pavol
    členovia komisie: p.Sabo Milan

p.Rebrisnký Erik

Bc.Karpová Marta


4. Komisia životného prostredia, zelene, ochrany poriadku a verejných prác

    predseda komisie: p. Marek Leitner
    členov komisie: p. Pallaipál Milan

p. Tomko Marián

Ing. Štovčík Ján


5. Komisia dopravy, požiarnej ochrany, civilnej obrany a BOZP

    predsedu komisie: Ing. Martin Halajčík
    členov komisie: p. Čisár Michal

p. Pallaipál Milan

p. Kováč Marián


6. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií obce

    predsedu komisie: Ing. Juraj Hreňo
    členov komisie: Ing. Martin Halajčík

p. Dušan Matej
Obecný úrad
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  zodpovedná osoba pre obec Bežovce je určená Anna Čisárová, e-mail: oubezovce@lekosonline.sk


Kontakt:

Adresa obecného úradu:

Bežovce č. 184

PSČ: 07253
Tel. a fax:
0917599212


00421 056 6590219

e-mail:

oubezovce@lekosonline.sk

 


Pracovnú dobu OÚ:
Pondelok 07:45 hod. - 15:45 hod.
Utorok     07:45 hod. - 15:45 hod.
Streda     07:45 hod. - 17:00 hod.
Štvrtok    07:45 hod. - 15:45 hod.
Piatok      07:45 hod. - 14:00 hod.

 


Úradné hodiny OÚ:
Pondelok 08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Utorok 07:45 hod. - 15:45 hod
Streda 08:00 - 12:00
13:00 – 17:00
Štvrtok 07:45 hod. - 15:45 hod.
Piatok 07:45 – 13:30