Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

9.ročník párania peria

22.02.2018 komentáre

  1. ročník párania peria

 

Krásnu tradíciu  zapuśkou na koniec fašiangov sme zachovali aj tohto roku. V sobotu 10. februára 2018 usporiadalo občianske združenie Zahrajhorka v úzkej spolupráci s obecným úradom  9.ročník párania peria.

            Členky súboru Bežovčan sa predstavili scénkou „Parane pera u Bežovci“, podávali sa kysnuté koláče, fánky a spievali ľudové piesne.     Všetci   odchádzali s pocitom príjemne stráveného večera. 

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní podujatia a veríme, že si túto  krásnu  tradíciu zachováme a stretneme sa aj o rok v ešte hojnejšom počte na jubilejnom 10. ročníku párania peria.

 

 

9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA
9.ROČNÍK PÁRANIA PERIA

Diskusia