Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Mesiac úcty k starším

23.11.2017 komentáre

 25.októbra 2017 prijali naše pozvanie do kultúrneho domu seniori našej obce.Privítal ich príhovorom starosta obce MVDr. LuděkHamšík, poďakoval im za prínos a podporu našej obce, zaželal pevné zdravie a veľa pokojných dní v kruhu svojich najbližších.V kultúrnom programe vystúpili deti materskej škôlky a žiaci základnej školy. Snahou našich členiek súboru Bežovčan je zanechať dedičstvo našich predkov, ešte našichprastarých mám a dedov mladej generácií a preto pripravili spolu s deťmi tunajšej základnej školy na  podujatie scénku „Nakladane kapusty“.Stretnutie pokračovalo slávnostným obedom a odovzdaním darčeka.Stretávajme sa, rozprávajme sa, tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady.Veríme, že o rok sa stretneme ešte v hojnejšom počte, lebo je príjemné navzájom sa takto stretávať.

Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším

Diskusia