Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Mesiac úcty k starším

08.11.2018 komentáre

Mesiac úcty k starším

 

Všetci raz budeme starí. Starší ľudia nie sú menejcenní. Sú vzácni. Vďaka svojej múdrosti. Vždy nám majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší. Rodičia či starí rodičia. 

Staroba je skutočne veľakrát aj trocha škaredá. Pre choroby a všetko, čo so sebou prináša. Ale múdrosť, ktorú majú naši starí rodičia, je dedičstvo, ktoré musíme prijať.

Sme  veľmi radi, že 24. októbra 2018 prijali naše pozvanie do kultúrneho domu naši seniori. Privítal ich starosta obce MVDr. Luděk Hamšík slovami vďaky za hodnoty, ktoré vytvárali celý život  a ich prínos pri rozvoji našej obce. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej a základnej školy, domáci súbor Bežovčanki a svojou troškou k príjemnej atmosfére popoludnia prispel aj súbor Viničiar. Po kultúrnom programe nasledoval slávnostný obed.

Veríme, že každý si s darčekom odnášal aj  pekné spomienky zo spoločného stretnutia.

 

 

 

 

 

 

 


Diskusia