Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce

28.06.2018 komentáre

 

Dňa  28.6.2018 ocenil starosta obce Bežovce  MVDr.  Luděk Hamšík  žiakov

základnej a materskej školy za výborný prospech,  reprezentáciu školy a vzorné správanie v školskom roku 2017/2018  knihou  a sladkosťou.                                                                                                                                                                                            Poďakoval im za úspešnú reprezentáciu našej školy, zaželal im krásne prázdniny a v novom školskom roku veľa úspechov.

 

Ocenení:                                                                                                                     

 Karolínka  Sabová – žiačka MŠ Bežovce za reprezentáciu školy   vo výtvarných súťažiach            

 Jakub Trávnik -  žiak  1. A za výborný prospech, reprezentáciu   školy a vzorné správanie

 Šimon Tkáč  - žiak  2. A za výborný prospech a vzorné správanie

 Peter Kulík -  žiak 3. A za výborný prospech a vzorné správanie

 Vanesa Gajdošociová – žiačka 4. A za výborný prospech a vzorné  správanie

  Martin Süč – žiak 5. A za výborný prospech a reprezentáciu   školy

  Matúš Pejo – žiak 6. A za výborný prospech a vzorné správanie

  Miroslav  Sovič – žiak 7. A za výborný prospech, reprezentáciu   školy a vzorné správanie

  Erika Mesarošová – žiačka 8. A za výborný prospech a vzorné   správanie

  Henrieta Kruľová – žiačka 9. A za výborný prospech,   reprezentáciu školy a vzorné správanie

  

 

Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce
Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Bežovce starostom obce

Diskusia